295910_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbmiljo/hvert-3-aar
295910_tabell
statistikk
2017-06-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2016-2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosentfullscreen-iconArbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosentexcel-iconArbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosentcsv-iconArbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosent
Tabell 2Utvalgte indikatorer for fysisk arbeidsmiljø. Prosentfullscreen-iconUtvalgte indikatorer for fysisk arbeidsmiljø. Prosentexcel-iconUtvalgte indikatorer for fysisk arbeidsmiljø. Prosentcsv-iconUtvalgte indikatorer for fysisk arbeidsmiljø. Prosent
Tabell 3Utvalgte indikatorer for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Prosentfullscreen-iconUtvalgte indikatorer for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Prosentexcel-iconUtvalgte indikatorer for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Prosentcsv-iconUtvalgte indikatorer for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Prosent
Tabell 4Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø. Prosentfullscreen-iconFysisk og kjemisk arbeidsmiljø. Prosentexcel-iconFysisk og kjemisk arbeidsmiljø. Prosentcsv-iconFysisk og kjemisk arbeidsmiljø. Prosent
Tabell 5Ergonomiske arbeidsmiljøforhold. Prosentfullscreen-iconErgonomiske arbeidsmiljøforhold. Prosentexcel-iconErgonomiske arbeidsmiljøforhold. Prosentcsv-iconErgonomiske arbeidsmiljøforhold. Prosent
Tabell 6Tilknytning til arbeidsplassen og andre arbeidsforhold. Prosentfullscreen-iconTilknytning til arbeidsplassen og andre arbeidsforhold. Prosentexcel-iconTilknytning til arbeidsplassen og andre arbeidsforhold. Prosentcsv-iconTilknytning til arbeidsplassen og andre arbeidsforhold. Prosent
Tabell 7Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering. Prosentfullscreen-iconPsykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering. Prosentexcel-iconPsykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering. Prosentcsv-iconPsykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering. Prosent
Tabell 8Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær. Prosentfullscreen-iconYrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær. Prosentexcel-iconYrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær. Prosentcsv-iconYrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær. Prosent
Tabell 9Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben. Prosentfullscreen-iconJobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben. Prosentexcel-iconJobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben. Prosentcsv-iconJobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben. Prosent
Tabell 10Utvalgte indikatorer for yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og arbeidsulykkerfullscreen-iconUtvalgte indikatorer for yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og arbeidsulykkerexcel-iconUtvalgte indikatorer for yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og arbeidsulykkercsv-iconUtvalgte indikatorer for yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og arbeidsulykker

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken