295910_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbmiljo/hvert-3-aar
295910
statistikk
2017-06-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Sosiale forhold og kriminalitet
no
arbmiljo, Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, arbeidsforhold, fysisk arbeidsmiljø (for eksempel støy, arbeidsstilling, inneklima), ergonomi, psykososialt abeidsmiljø (for eksempel trivsel, konflikter, trusler), mobbing, organisatorisk arbeidsmiljø (for eksempel arbeidsmengde, arbeidstidsordninger, medbestemmelse), yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykkerArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Levekår, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2016-2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosent
199620062016
Tilknytning til arbeidslivet
Er midlertidig ansatt, andel av ansatte121210
Er uten skriftlig ansettelseskontrakt, andel av ansatte1773
Er i fare for å miste jobben121112
Føler seg ofte eller alltid motivert og engasjert i arbeidet sitt..8985
Psykososialt arbeidsmiljø
Opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til, ansatte343731
Utsatt for plaging eller erting av overordnet, et par ganger i mnd el mer..12
Utsatt for vold på arbeidsplassen, siste 12 måneder....4
Usatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende, et par ganger i mnd el mer344
Fysisk arbeidsmiljø
Utsatt for dårlig inneklima, mesteparten av tiden..2821
Utsatt for hudirriterende stoff, mesteparten av tiden889
Utsatt for støv, gass eller damp, mesteparten av tiden1484
Utsatt for sterk støy, mesteparten av tiden855
Ergonomisk arbeidsmiljø
Løfter minst 20 kg 5 eller flere ganger daglig171310
Arbeider sittende, mesteparten av tiden59
Arbeider med gjentatte eller ensidige bevegelser, mesteparten av tiden353835
Arbeider med tastatur eller datamus....72
Yrkesrelaterte helseplager
Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb141110
Hodepine eller migrene som skyldes jobb643
Føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig291419
Hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dagar, siste 12 mnd141815
Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben
Har for mye å gjøre, ofte eller alltid45
Krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid14
Leser og svarer på arbeidsrelatert e-post utenom arbeidstid, daglig21