Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2016-2017

Innhold

Arkiv for Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. juni 2020 2019-2020 2019-2020
27. juni 2017 2016-2017 2016-2017
3. juli 2014 2013 Ledere tar jobben med hjem
1. juni 2010 2009 Unge kvinner trakasseres mest i arbeidslivet
20. september 2007 2006 Èn av fire opplever manglende tilbakemelding
23. juni 2004 2003 Flere redd for å miste jobben
27. november 2001 2000 Dårlegast samarbeidsklima i offentleg verksemd
22. mai 2001 2000 Færre konfliktar på arbeidsplassen