414184_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbmiljo/hvert-3-aar
414184
statistikk
2020-06-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Sosiale forhold og kriminalitet
no
arbmiljo, Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, arbeidsforhold, fysisk arbeidsmiljø (for eksempel støy, arbeidsstilling, inneklima), ergonomi, psykososialt abeidsmiljø (for eksempel trivsel, konflikter, trusler), mobbing, organisatorisk arbeidsmiljø (for eksempel arbeidsmengde, arbeidstidsordninger, medbestemmelse), yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykkerArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Levekår, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2019-2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. Prosent
200020092019
Tallene for 2009 for "Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben" ble oppdatert 29. juni 2020 kl. 12.10.
Tilknytning til arbeidet
Er tilfreds med jobben899088
Er i fare for å miste jobben111010
Har dårlige muligheter til å utnytte utdanning og arbeidserfaring1186
Psykososialt arbeidsmiljø
Opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til, ansatte313232
Utsatt for vold på arbeidsplassen, siste 12 måneder..45
Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende, månedlig el mer334
Fysisk arbeidsmiljø
Utsatt for dårlig inneklima, mesteparten av tiden342421
Utsatt for hudirriterende stoff, mesteparten av tiden798
Utsatt for sterk støy, mesteparten av tiden865
Ergonomisk arbeidsmiljø
Løfter minst 20 kg 5 eller flere ganger daglig151210
Arbeider med gjentatte eller ensidige bevegelser, mesteparten av tiden363636
Arbeider med tastatur eller datamus..7073
Yrkesrelaterte helseplager
Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb13119
Hodepine eller migrene som skyldes jobb634
Føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig...32
Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben
Har for mye å gjøre, ofte eller alltid4947
Krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid1415
Leser og svarer på arbeidsrelatert e-post utenom arbeidstid, daglig.23