Kursdeltakelse, arbeidskraftundersøkelsen2007

Innhold

Arkiv for Kursdeltakelse, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. oktober 2007 2007 Høyt utdannede mest på kurs
14. september 2005 2005 Høyt utdannede kvinner mest på kurs
16. desember 2004 2004 Kvinnelige ledere gikk mest på kurs
17. oktober 2003 2003 Høyt utdannede mest på kurs
25. september 2002 2002 Færre menn på kurs
24. oktober 2001 2001 En av ti ansatte på kurs
29. januar 2001 2000 1 av 10 ansatte gikk på kurs