Resultater fra regresjonsanalysene

Tilbake til artikkelen

Resultater fra regresjonsanalysene
Forklaringsvariabler Forklaringsvariabler Avhengig variabel
Årslønn 2018 i kroner Årslønn i 2016 i kroner Årslønn 2018 - årslønn 2016 Log (Årslønn 2018)
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9
MENN                    
  Gjennomsnittslønn 600 371 600 371 600 371 600 371 600 371 600 371 557 393 41 568 13,2632
  Kontantledd 606 495 610 229 -26 463 -22 030 -16 757 192 909 117 908 98 129 3,3434
Sykefravær Tapte dagsverk 2016 -1 023 -2 488 -2 735 -1 864 -1 718 -1 013 -861 -230 -0,0004
  (Tapte dagsverk 2016)² - 12,36 13,13 8,77 8,18 4,40 4,05 0,71 -
Lønn Log (Årslønn 2015) - - - - - - - - 0,7565
  Årslønn 2016 - årslønn 2015 - - - - - - - -0,1594 -
Alder Alder - - 26 327 21 932 21 815 15 961 16 690 -1 007 -0,0007
  Alder² - - -252,76 -199,32 -194,63 -144,08 -143,58 - 0,000
Utdanning (ref. videregående eller lavere) Høyere utdanning =1 - - - 182 561 204 033 112 372 100 417 - 0,0448
Sektor (ref. privat sektor) Kommuneforvaltningen = 1 - - - - -128 953 -134 123 -120 454 -14 000 -0,0487
  Statlig forvaltning = 1 - - - - -72 416 -90 397 -87 621 -3 143 -0,0330
Yrke (ref. høyskoleyrker) 0 Militære yrker og uoppgitt = 1 - - - - - 16 281 28 710 -12 227 -0,0061
  1 Ledere = 1 - - - - - 163 963 159 976 7 526 0,0473
  2 Akademiske yrker = 1 - - - - - 57 478 51 615 10 305 0,0246
  4 Kontoryrker = 1 - - - - - -119 862 -111 492 -12 456 -0,0489
  5 Salgs- og serviceyrker = 1 - - - - - -127 761 -117 985 -13 729 -0,0608
  6 Bønder, fiskere mv. = 1 - - - - - -134 488 -131 107 -6 658 -0,0523
  7 Håndverkere = 1 - - - - - -112 391 -100 887 -15 892 -0,0565
  8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. = 1 - - - - - -135 529 -121 412 -18 849 -0,0719
  9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. = 1 - - - - - -157 135 -144 624 -14 959 -0,0777
Forklart varians   0,0066 0,0101 0,0582 0,1944 0,2200 0,3582 0,3748 0,0522 0,7451
Antall observasjoner   764 249 764 249 764 249 764 249 764 249 764 249 764 249 764 249 686 062
                     
KVINNER                    
  Gjennomsnittslønn 541 801 541 801 541 801 541 801 541 801 541 801 502 284 39 517 13,1766
  Konstantledd 550 189 554 372 43 676 -29 263 -22 621 81 584 48 756 82 546 3,3798
Sykefravær Tapte dagsverk 2016 -671 -1 517 -1 498 -1 244 -1 034 -785 -601 -262 -0,0006
  (Tapte dagsverk 2016)² - 6,62 6,27 5,08 4,15 2,92 2,78 0,49 -
Lønn Log (Årslønn 2015) - - - - - - - - 0,7446
  Årslønn 2016 - årslønn 2015 - - - - - - - -0,15 -
Alder Alder - - 22 601 20 876 21 013 17 915 17 202 -782 0,0030
  Alder² - - -237 -205 -202 -174 -160 - 0,000
Utdanning (ref. videregående eller lavere) Høyere utdanning =1 - - - 131 337 148 077 84 781 73 885 - 0,0442
Sektor (ref. privat sektor) Kommuneforvaltningen = 1 - - - - -74 645 -76 435 -66 222 -10 547 -0,0369
  Statlig forvaltning = 1 - - - - -34 460 -42 360 -44 322 1 098 -0,0207
Yrke (ref. høyskoleyrker) 0 Militære yrker og uoppgitt = 1 - - - - - 41 004 39 032 4 446 0,0186
  1 Ledere = 1 - - - - - 139 239 135 451 6 996 0,0560
  2 Akademiske yrker = 1 - - - - - 45 224 41 595 6 677 0,0189
  4 Kontoryrker = 1 - - - - - -50 616 -48 593 -5 003 -0,0210
  5 Salgs- og serviceyrker = 1 - - - - - -70 593 -67 821 -8 163 -0,0424
  6 Bønder, fiskere mv. = 1 - - - - - -98 521 -97 470 -2 429 -0,0404
  7 Håndverkere = 1 - - - - - -65 405 -61 405 -9 197 -0,0345
  8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. = 1 - - - - - -91 551 -84 725 -12 605 -0,0497
  9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. = 1 - - - - - -105 593 -93 462 -16 206 -0,0629
Forklart varians   0,0117 0,0158 0,0510 0,1751 0,2064 0,3093 0,3301 0,0545 0,6865
Antall observasjoner   524 864 524 864 524 864 524 864 524 864 524 864 524 864 524 864 463 988

Kontakt