Tabell

Resultater fra regresjonsanalysene
ForklaringsvariablerForklaringsvariablerAvhengig variabel
Årslønn 2018 i kronerÅrslønn i 2016 i kronerÅrslønn 2018 - årslønn 2016Log (Årslønn 2018)
Modell 1Modell 2Modell 3Modell 4Modell 5Modell 6Modell 7Modell 8Modell 9
MENN          
 Gjennomsnittslønn600 371600 371600 371600 371600 371600 371557 39341 56813,2632
 Kontantledd606 495610 229-26 463-22 030-16 757192 909117 90898 1293,3434
SykefraværTapte dagsverk 2016-1 023-2 488-2 735-1 864-1 718-1 013-861-230-0,0004
 (Tapte dagsverk 2016)²-12,3613,138,778,184,404,050,71-
LønnLog (Årslønn 2015)--------0,7565
 Årslønn 2016 - årslønn 2015--------0,1594-
AlderAlder--26 32721 93221 81515 96116 690-1 007-0,0007
 Alder²---252,76-199,32-194,63-144,08-143,58-0,000
Utdanning (ref. videregående eller lavere)Høyere utdanning =1---182 561204 033112 372100 417-0,0448
Sektor (ref. privat sektor)Kommuneforvaltningen = 1-----128 953-134 123-120 454-14 000-0,0487
 Statlig forvaltning = 1-----72 416-90 397-87 621-3 143-0,0330
Yrke (ref. høyskoleyrker)0 Militære yrker og uoppgitt = 1-----16 28128 710-12 227-0,0061
 1 Ledere = 1-----163 963159 9767 5260,0473
 2 Akademiske yrker = 1-----57 47851 61510 3050,0246
 4 Kontoryrker = 1------119 862-111 492-12 456-0,0489
 5 Salgs- og serviceyrker = 1------127 761-117 985-13 729-0,0608
 6 Bønder, fiskere mv. = 1------134 488-131 107-6 658-0,0523
 7 Håndverkere = 1------112 391-100 887-15 892-0,0565
 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. = 1------135 529-121 412-18 849-0,0719
 9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. = 1------157 135-144 624-14 959-0,0777
Forklart varians 0,00660,01010,05820,19440,22000,35820,37480,05220,7451
Antall observasjoner 764 249764 249764 249764 249764 249764 249764 249764 249686 062
           
KVINNER          
 Gjennomsnittslønn541 801541 801541 801541 801541 801541 801502 28439 51713,1766
 Konstantledd550 189554 37243 676-29 263-22 62181 58448 75682 5463,3798
SykefraværTapte dagsverk 2016-671-1 517-1 498-1 244-1 034-785-601-262-0,0006
 (Tapte dagsverk 2016)²-6,626,275,084,152,922,780,49-
LønnLog (Årslønn 2015)--------0,7446
 Årslønn 2016 - årslønn 2015--------0,15-
AlderAlder--22 60120 87621 01317 91517 202-7820,0030
 Alder²---237-205-202-174-160-0,000
Utdanning (ref. videregående eller lavere)Høyere utdanning =1---131 337148 07784 78173 885-0,0442
Sektor (ref. privat sektor)Kommuneforvaltningen = 1-----74 645-76 435-66 222-10 547-0,0369
 Statlig forvaltning = 1-----34 460-42 360-44 3221 098-0,0207
Yrke (ref. høyskoleyrker)0 Militære yrker og uoppgitt = 1-----41 00439 0324 4460,0186
 1 Ledere = 1-----139 239135 4516 9960,0560
 2 Akademiske yrker = 1-----45 22441 5956 6770,0189
 4 Kontoryrker = 1------50 616-48 593-5 003-0,0210
 5 Salgs- og serviceyrker = 1------70 593-67 821-8 163-0,0424
 6 Bønder, fiskere mv. = 1------98 521-97 470-2 429-0,0404
 7 Håndverkere = 1------65 405-61 405-9 197-0,0345
 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. = 1------91 551-84 725-12 605-0,0497
 9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. = 1------105 593-93 462-16 206-0,0629
Forklart varians 0,01170,01580,05100,17510,20640,30930,33010,05450,6865
Antall observasjoner 524 864524 864524 864524 864524 864524 864524 864524 864463 988