Deskriptiv statistikk over lønnstakere i 2016 som ikke lenger er lønnstaker i 2018

Tilbake til artikkelen

Deskriptiv statistikk over lønnstakere i 2016 som ikke lenger er lønnstaker i 2018
  Alle Med sykefravær Uten sykefravær
Antall lønnstakere fra 2016 uten lønn i 2018      
Begge kjønn 325 259 112 657 212 602
Menn 172 589 49 472 123 117
Kvinner 152 670 63 185 89 485
Avtalt månedslønn (gjennomsnitt) i 2016      
Begge kjønn 35 407 35 478 35 369
Menn 37 600 37 434 37 666
Kvinner 32 930 33 948 32 211
Gjennomsnittsalder i 2016      
Begge kjønn 40,8 43,9 39,3
Menn 41,0 44,0 39,9
Kvinner 40,6 43,8 38,4

Kontakt