Tabell

Deskriptiv statistikk over lønnstakere i 2016 som ikke lenger er lønnstaker i 2018
 AlleMed sykefraværUten sykefravær
Antall lønnstakere fra 2016 uten lønn i 2018   
Begge kjønn325 259112 657212 602
Menn172 58949 472123 117
Kvinner152 67063 18589 485
Avtalt månedslønn (gjennomsnitt) i 2016   
Begge kjønn35 40735 47835 369
Menn37 60037 43437 666
Kvinner32 93033 94832 211
Gjennomsnittsalder i 2016   
Begge kjønn40,843,939,3
Menn41,044,039,9
Kvinner40,643,838,4