Stabil arbeidsløyse

Publisert:

I oktober utgjorde dei arbeidslause 4,0 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå juli.

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det var 114 000 arbeidslause personar i oktober (gjennomsnitt for perioden september–november), justert for sesongvariasjonar. Dette er om lag det same som i juli (gjennomsnitt av juni–august).

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Sesongjustert Trend
Okt. 2006 2.9 3.05
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.80
Jan. 2007 2.8 2.70
Feb. 2007 2.7 2.63
Mars 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.50
Juni 2007 2.5 2.49
Juli 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.50
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.50
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mars 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Juni 2008 2.7 2.69
Juli 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mars 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.20
Mai 2009 3.3 3.23
Juni 2009 3.3 3.24
Juli 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.30
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mars 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Juni 2010 3.8 3.81
Juli 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mars 2011 3.3 3.30
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.37
Juni 2011 3.4 3.39
Juli 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.38
Mars 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.26
Mai 2012 3.2 3.22
Juni 2012 3.2 3.20
Juli 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.42
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mars 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Juni 2013 3.6 3.72
Juli 2013 3.7 3.70
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.58
Mars 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.48
Mai 2014 3.3 3.48
Juni 2014 3.5 3.52
Juli 2014 3.6 3.59
Aug. 2014 3.8 3.68
Sep. 2014 3.8 3.76
Okt. 2014 3.9 3.83
Nov. 2014 3.8 3.91
Des. 2014 3.9 3.99
Jan. 2015 4.1 4.07
Feb. 2015 4.3 4.16
Mars 2015 4.4 4.25
Apr. 2015 4.3 4.34
Mai 2015 4.4 4.42
Juni 2015 4.7 4.50
Juli 2015 4.6 4.58
Aug. 2015 4.6 4.67
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.82
Nov. 2015 4.8 4.85
Des. 2015 4.8 4.85
Jan. 2016 5.1 4.83
Feb. 2016 4.9 4.79
Mars 2016 4.9 4.76
Apr. 2016 4.8 4.75
Mai 2016 4.8 4.76
Juni 2016 4.8 4.78
Juli 2016 4.8 4.79
Aug. 2016 4.8 4.76
Sep. 2016 4.8 4.71
Okt. 2016 4.7 4.62
Nov. 2016 4.5 4.52
Des. 2016 4.3 4.45
Jan. 2017 4.1 4.41
Feb. 2017 4.3 4.40
Mars 2017 4.4 4.41
Apr. 2017 4.5 4.40
Mai 2017 4.4 4.37
Juni 2017 4.3 4.30
Juli 2017 4.2 4.20
Aug. 2017 4.1 4.12
Sep. 2017 4.0 4.05
Okt. 2017 4.0 4.02
Nov. 2017 4.1 4.01
Des. 2017 4.0 4.00
Jan. 2018 4.0 3.99
Feb. 2018 3.9 3.97
Mars 2018 3.9 3.94
Apr. 2018 3.7 3.92
Mai 2018 3.8 3.91
Juni 2018 3.8 3.90
Juli 2018 4.0 3.90
Aug. 2018 4.0 3.89
Sep. 2018 4.0 3.88
Okt. 2018 4.0 3.89

Trenden det siste året er at arbeidsløysa har vore stabil. 

Brott i tala for registrerte ledige

I november 2018 tok NAV i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at arbeidssøkarar kjem raskare inn i registeret og statistikken til NAV. SSB sesongjusterer tall frå NAV etter same metode som tidlegare.

Nærmare om brottet

I tillegg til ny løysing for registrering av arbeidssøkarar starta NAV i juli også med SMS-påminningar til arbeidslause om å sende meldekort dersom de fortsett var arbeidssøkarar. Regelverket for arbeidsavklåringspengar ble også endra frå og med 2018. En kan nå mota arbeidsavklaringspengar i inntil 6 månader som arbeidsledig, mot tidlegare 3 månader.

SSB sesongjusterer tall frå registeret til NAV over registrerte helt ledige og registrerte helt ledige pluss ordinære tiltaksdeltakarar separat for menn og kvinner over/under 24 år. Dette er same metode som tidlegare. Sesongjusterte tall SSB presenterer for registrerte ledige ved arbeidskontorene er ikkje eksplisitt korrigert for brotta sjølv om dei sjølvsagt går inn i datagrunnlaget. Når man får fleire observasjonar vil grunnlaget for eventuell korrigering bli betre. Tal før og etter brotta er derfor nå ikkje direkte samanliknbare.

For meir informasjon om NAV sin handtering av brotta, sjå NAV sin uttale.

1 Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brotta i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brotta.

Figur 2. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt

Arbeidslause (AKU) 15-74 år Registrerte arbeidslause¹ Registrerte arbeidslause¹ Registrerte arbeidslause + tiltak¹ Registrerte arbeidslause + tiltak¹
Okt. 2006 71 58 68
Nov. 2006 69 56 66
Des. 2006 71 54 64
Jan. 2007 69 51 61
Feb. 2007 67 50 60
Mars 2007 65 48 58
Apr. 2007 63 46 57
Mai 2007 61 45 55
Juni 2007 63 46 56
Juli 2007 64 47 57
Aug. 2007 63 46 56
Sep. 2007 62 45 55
Okt. 2007 61 44 54
Nov. 2007 63 43 53
Des. 2007 64 42 52
Jan. 2008 63 40 50
Feb. 2008 63 40 50
Mars 2008 61 40 49
Apr. 2008 62 38 49
Mai 2008 67 40 50
Juni 2008 71 40 51
Juli 2008 72 40 51
Aug. 2008 74 41 52
Sep. 2008 75 44 55
Okt. 2008 77 46 57
Nov. 2008 79 50 61
Des. 2008 79 53 65
Jan. 2009 81 58 70
Feb. 2009 79 63 75
Mars 2009 81 66 79
Apr. 2009 83 69 83
Mai 2009 86 71 86
Juni 2009 85 72 87
Juli 2009 86 73 90
Aug. 2009 84 73 90
Sep. 2009 84 71 90
Okt. 2009 88 72 91
Nov. 2009 90 71 91
Des. 2009 94 71 91
Jan. 2010 93 74 93
Feb. 2010 100 74 93
Mars 2010 99 75 93
Apr. 2010 100 76 94
Mai 2010 100 75 91
Juni 2010 100 75 91
Juli 2010 98 74 90
Aug. 2010 95 74 89
Sep. 2010 96 75 89
Okt. 2010 94 75 89
Nov. 2010 97 76 89
Des. 2010 91 74 88
Jan. 2011 89 74 88
Feb. 2011 83 73 87
Mars 2011 87 71 86
Apr. 2011 89 70 84
Mai 2011 90 69 84
Juni 2011 89 68 84
Juli 2011 91 68 84
Aug. 2011 89 69 85
Sep. 2011 93 68 85
Okt. 2011 91 68 85
Nov. 2011 93 67 84
Des. 2011 92 67 84
Jan. 2012 93 65 83
Feb. 2012 86 66 83
Mars 2012 82 65 82
Apr. 2012 82 65 82
Mai 2012 85 65 82
Juni 2012 86 67 83
Juli 2012 84 67 84
Aug. 2012 85 66 82
Sep. 2012 90 65 82
Okt. 2012 92 65 82
Nov. 2012 96 65 82
Des. 2012 95 66 82
Jan. 2013 98 65 82
Feb. 2013 99 66 82
Mars 2013 101 67 83
Apr. 2013 101 68 84
Mai 2013 101 69 86
Juni 2013 98 69 86
Juli 2013 102 70 87
Aug. 2013 103 71 87
Sep. 2013 103 72 88
Okt. 2013 100 72 89
Nov. 2013 105 73 89
Des. 2013 108 74 89
Jan. 2014 101 74 89
Feb. 2014 96 74 90
Mars 2014 91 74 90
Apr. 2014 93 73 88
Mai 2014 89 77 89
Juni 2014 94 76 88
Juli 2014 97 75 87
Aug. 2014 104 77 87
Sep. 2014 103 77 87
Okt. 2014 107 76 87
Nov. 2014 105 76 87
Des. 2014 108 75 87
Jan. 2015 113 76 87
Feb. 2015 118 77 88
Mars 2015 120 78 89
Apr. 2015 118 78 90
Mai 2015 123 79 90
Juni 2015 129 80 92
Juli 2015 127 81 95
Aug. 2015 126 83 96
Sep. 2015 125 83 97
Okt. 2015 128 85 98
Nov. 2015 132 84 99
Des. 2015 132 84 99
Jan. 2016 142 85 101
Feb. 2016 137 85 101
Mars 2016 137 85 101
Apr. 2016 132 84 100
Mai 2016 132 85 101
Juni 2016 132 84 101
Juli 2016 133 84 102
Aug. 2016 133 83 102
Sep. 2016 133 82 101
Okt. 2016 130 83 102
Nov. 2016 124 83 102
Des. 2016 117 82 101
Jan. 2017 113 81 100
Feb. 2017 118 80 99
Mars 2017 122 78 98
Apr. 2017 124 77 96
Mai 2017 123 75 96
Juni 2017 119 75 94
Juli 2017 115 74 93
Aug. 2017 113 73 92
Sep. 2017 112 72 91
Okt. 2017 111 70 90
Nov. 2017 113 69 88
Des. 2017 112 69 87
Jan. 2018 111 66 84
Feb. 2018 107 66 84
Mars 2018 108 66 83
Apr. 2018 104 65 83
Mai 2018 106 64 81
Juni 2018 107 63 80
Juli 2018 112 67 83
Aug. 2018 113 66 82
Sep. 2018 113 66 82
Okt. 2018 114 66 66 80 80
Nov. 2018 67 81

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

Små endringar i sysselsettinga

Ifølgje AKU blei det 13 000 fleire sysselsette frå juli (gjennomsnitt av juni–august) til oktober (gjennomsnitt for perioden september–november), justert for sesongvariasjonar, og det svarer til ein auke i sysselsettingsprosenten på 0,2 prosentpoeng. Dette er isolert sett innanfor feilmarginen i AKU, men i tråd med ein stigande trend. I løpet av det siste året har talet på sysselsette auka med 55 000 personar.

Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Sesongjustert Trend
Okt. 2006 2384 2383
Nov. 2006 2389 2390
Des. 2006 2392 2395
Jan. 2007 2398 2400
Feb. 2007 2405 2405
Mars 2007 2407 2411
Apr. 2007 2414 2417
Mai 2007 2424 2424
Juni 2007 2432 2432
Juli 2007 2443 2439
Aug. 2007 2444 2447
Sep. 2007 2454 2455
Okt. 2007 2464 2463
Nov. 2007 2474 2471
Des. 2007 2481 2479
Jan. 2008 2489 2486
Feb. 2008 2496 2492
Mars 2008 2500 2497
Apr. 2008 2501 2500
Mai 2008 2502 2502
Juni 2008 2505 2504
Juli 2008 2512 2506
Aug. 2008 2517 2508
Sep. 2008 2510 2510
Okt. 2008 2504 2511
Nov. 2008 2504 2512
Des. 2008 2511 2512
Jan. 2009 2508 2511
Feb. 2009 2510 2510
Mars 2009 2511 2508
Apr. 2009 2511 2505
Mai 2009 2505 2502
Juni 2009 2502 2497
Juli 2009 2497 2493
Aug. 2009 2488 2489
Sep. 2009 2485 2486
Okt. 2009 2482 2484
Nov. 2009 2480 2483
Des. 2009 2483 2482
Jan. 2010 2488 2483
Feb. 2010 2486 2484
Mars 2010 2481 2486
Apr. 2010 2480 2489
Mai 2010 2494 2492
Juni 2010 2504 2495
Juli 2010 2505 2498
Aug. 2010 2503 2501
Sep. 2010 2501 2504
Okt. 2010 2509 2508
Nov. 2010 2508 2512
Des. 2010 2512 2516
Jan. 2011 2513 2520
Feb. 2011 2520 2524
Mars 2011 2526 2527
Apr. 2011 2532 2531
Mai 2011 2534 2535
Juni 2011 2540 2540
Juli 2011 2541 2545
Aug. 2011 2554 2549
Sep. 2011 2552 2553
Okt. 2011 2554 2556
Nov. 2011 2557 2560
Des. 2011 2564 2564
Jan. 2012 2569 2569
Feb. 2012 2574 2574
Mars 2012 2579 2578
Apr. 2012 2586 2580
Mai 2012 2581 2580
Juni 2012 2577 2580
Juli 2012 2577 2581
Aug. 2012 2587 2582
Sep. 2012 2595 2584
Okt. 2012 2594 2586
Nov. 2012 2590 2588
Des. 2012 2588 2589
Jan. 2013 2588 2590
Feb. 2013 2593 2591
Mars 2013 2596 2592
Apr. 2013 2594 2595
Mai 2013 2592 2598
Juni 2013 2601 2601
Juli 2013 2609 2605
Aug. 2013 2613 2609
Sep. 2013 2610 2611
Okt. 2013 2618 2612
Nov. 2013 2613 2611
Des. 2013 2609 2611
Jan. 2014 2609 2612
Feb. 2014 2612 2613
Mars 2014 2626 2616
Apr. 2014 2626 2619
Mai 2014 2631 2621
Juni 2014 2621 2622
Juli 2014 2626 2621
Aug. 2014 2624 2622
Sep. 2014 2625 2623
Okt. 2014 2619 2626
Nov. 2014 2632 2630
Des. 2014 2640 2633
Jan. 2015 2643 2636
Feb. 2015 2638 2638
Mars 2015 2637 2640
Apr. 2015 2644 2642
Mai 2015 2648 2644
Juni 2015 2638 2646
Juli 2015 2637 2647
Aug. 2015 2639 2646
Sep. 2015 2641 2645
Okt. 2015 2639 2643
Nov. 2015 2635 2642
Des. 2015 2645 2641
Jan. 2016 2647 2641
Feb. 2016 2644 2641
Mars 2016 2639 2641
Apr. 2016 2636 2640
Mai 2016 2634 2640
Juni 2016 2638 2639
Juli 2016 2642 2640
Aug. 2016 2644 2640
Sep. 2016 2649 2640
Okt. 2016 2643 2640
Nov. 2016 2633 2639
Des. 2016 2635 2637
Jan. 2017 2631 2636
Feb. 2017 2638 2635
Mars 2017 2638 2636
Apr. 2017 2640 2637
Mai 2017 2643 2639
Juni 2017 2638 2642
Juli 2017 2645 2644
Aug. 2017 2649 2647
Sep. 2017 2655 2650
Okt. 2017 2659 2654
Nov. 2017 2653 2659
Des. 2017 2655 2664
Jan. 2018 2662 2669
Feb. 2018 2677 2674
Mars 2018 2678 2679
Apr. 2018 2680 2683
Mai 2018 2687 2688
Juni 2018 2697 2693
Juli 2018 2701 2698
Aug. 2018 2704 2703
Sep. 2018 2707 2708
Okt. 2018 2714 2712

Sjølv om sysselsettinga har stige, har arbeidsløysa vore stabil det siste året. Det kan forklarast med at fleire har komme inn i arbeidsstyrken.

Små endringar i arbeidsløysa i mange land

Ifølje tal frå det europeiske statistikkbyrået, Eurostat utgjorde dei arbeidslause 6,7 prosent av arbeidsstyrken i oktober i EU sett under eitt. Det er ein nedgang på 0,1 prosentpoeng frå juli. Det er store skilnader mellom EU-landa i nivået på arbeidsløysa. Endringane i landa frå juli til oktober har vore små.

1 Klikk på et landsnavn til høyre for å inkludere/fjerne landet i figuren.

Figur 4. Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. I prosent av arbeidsstyrken

EU Danmark Tyskland Sverige Storbritannia USA Noreg
Okt. 2006 7.9 3.5 9.7 6.6 5.4 4.4 2.9
Nov. 2006 7.9 3.6 9.6 6.6 5.4 4.5 2.8
Des. 2006 7.8 3.8 9.4 6.4 5.4 4.4 2.9
Jan. 2007 7.6 4.1 9.2 6.6 5.5 4.6 2.8
Feb. 2007 7.5 3.9 9.0 6.2 5.5 4.5 2.7
Mars 2007 7.4 3.7 8.9 6.5 5.5 4.4 2.6
Apr. 2007 7.3 3.5 8.7 6.1 5.4 4.5 2.5
Mai 2007 7.2 3.6 8.6 5.9 5.3 4.4 2.5
Juni 2007 7.2 3.7 8.6 6.2 5.2 4.6 2.5
Juli 2007 7.2 4.0 8.5 5.8 5.3 4.7 2.6
Aug. 2007 7.1 4.0 8.4 6.0 5.3 4.6 2.5
Sep. 2007 7.1 4.1 8.4 6.1 5.2 4.7 2.5
Okt. 2007 7.0 3.7 8.3 6.2 5.1 4.7 2.4
Nov. 2007 6.9 3.7 8.2 6.0 5.0 4.7 2.5
Des. 2007 6.9 3.3 8.1 6.0 5.0 5.0 2.5
Jan. 2008 6.9 3.3 7.9 6.0 5.1 5.0 2.5
Feb. 2008 6.8 3.1 7.8 5.8 5.1 4.9 2.5
Mars 2008 6.8 3.2 7.7 5.8 5.2 5.1 2.4
Apr. 2008 6.8 3.1 7.6 5.6 5.1 5.0 2.4
Mai 2008 6.9 3.1 7.5 5.8 5.3 5.4 2.6
Juni 2008 7.0 3.4 7.4 6.6 5.4 5.6 2.7
Juli 2008 7.0 3.4 7.3 6.2 5.7 5.8 2.8
Aug. 2008 7.0 3.5 7.1 5.9 5.8 6.1 2.8
Sep. 2008 7.1 3.5 7.0 6.4 5.9 6.1 2.9
Okt. 2008 7.2 3.6 7.0 6.3 6.1 6.5 3.0
Nov. 2008 7.4 3.9 7.1 7.0 6.3 6.8 3.1
Des. 2008 7.7 4.4 7.2 6.8 6.5 7.3 3.1
Jan. 2009 8.0 4.6 7.3 6.8 6.7 7.8 3.1
Feb. 2009 8.4 4.9 7.5 7.7 7.1 8.3 3.0
Mars 2009 8.6 5.3 7.6 7.8 7.3 8.7 3.1
Apr. 2009 8.8 5.5 7.7 7.8 7.6 9.0 3.2
Mai 2009 8.9 5.9 7.8 8.9 7.7 9.4 3.3
Juni 2009 9.0 5.8 7.8 8.4 7.8 9.5 3.3
Juli 2009 9.1 5.9 7.9 8.4 7.8 9.5 3.3
Aug. 2009 9.2 6.2 7.8 8.8 7.7 9.6 3.3
Sep. 2009 9.3 6.8 7.8 8.8 7.8 9.8 3.3
Okt. 2009 9.4 7.2 7.7 8.7 7.7 10.0 3.4
Nov. 2009 9.4 6.9 7.6 8.7 7.7 9.9 3.5
Des. 2009 9.5 6.9 7.5 9.0 7.7 9.9 3.6
Jan. 2010 9.6 7.0 7.4 9.1 7.9 9.8 3.6
Feb. 2010 9.7 7.4 7.3 8.9 8.0 9.8 3.9
Mars 2010 9.7 7.6 7.3 8.8 7.9 9.9 3.8
Apr. 2010 9.7 7.6 7.2 9.3 7.9 9.9 3.9
Mai 2010 9.7 7.5 7.0 8.8 7.8 9.6 3.9
Juni 2010 9.6 7.5 6.9 8.2 7.7 9.4 3.8
Juli 2010 9.6 7.4 6.8 8.7 7.7 9.4 3.8
Aug. 2010 9.6 7.4 6.8 8.4 7.6 9.5 3.6
Sep. 2010 9.6 7.5 6.7 8.4 7.7 9.5 3.7
Okt. 2010 9.6 7.6 6.7 8.3 7.8 9.4 3.6
Nov. 2010 9.6 7.6 6.6 8.0 7.8 9.8 3.7
Des. 2010 9.6 7.7 6.5 8.0 7.9 9.3 3.5
Jan. 2011 9.5 7.6 6.4 8.0 7.8 9.1 3.4
Feb. 2011 9.5 7.6 6.2 7.8 7.7 9.0 3.2
Mars 2011 9.5 7.4 6.1 7.9 7.7 9.0 3.3
Apr. 2011 9.5 7.4 6.0 7.7 7.8 9.1 3.4
Mai 2011 9.5 7.3 5.9 7.8 8.0 9.0 3.4
Juni 2011 9.5 7.5 5.8 7.9 8.0 9.1 3.4
Juli 2011 9.6 7.6 5.8 7.7 8.1 9.0 3.4
Aug. 2011 9.7 7.6 5.7 7.7 8.3 9.0 3.4
Sep. 2011 9.8 7.7 5.7 7.5 8.3 9.0 3.5
Okt. 2011 9.9 7.7 5.6 7.8 8.4 8.8 3.5
Nov. 2011 10.0 7.7 5.6 7.7 8.4 8.6 3.5
Des. 2011 10.1 7.6 5.5 7.8 8.3 8.5 3.5
Jan. 2012 10.1 7.5 5.5 7.9 8.2 8.3 3.5
Feb. 2012 10.2 7.6 5.4 7.8 8.2 8.3 3.2
Mars 2012 10.3 7.7 5.4 7.5 8.2 8.2 3.1
Apr. 2012 10.4 7.8 5.4 7.5 8.0 8.2 3.1
Mai 2012 10.4 7.9 5.4 8.2 7.9 8.2 3.2
Juni 2012 10.5 7.6 5.4 7.9 7.9 8.2 3.2
Juli 2012 10.5 7.5 5.4 8.0 7.8 8.2 3.2
Aug. 2012 10.6 7.5 5.3 8.2 7.8 8.1 3.2
Sep. 2012 10.6 7.5 5.3 8.1 7.8 7.8 3.3
Okt. 2012 10.7 7.4 5.3 8.0 7.8 7.8 3.4
Nov. 2012 10.8 7.2 5.3 8.4 7.8 7.7 3.6
Des. 2012 10.8 7.3 5.3 8.1 7.8 7.9 3.5
Jan. 2013 10.9 7.3 5.4 7.9 7.9 8.0 3.7
Feb. 2013 11.0 7.2 5.4 8.0 7.7 7.7 3.7
Mars 2013 11.0 7.1 5.4 8.3 7.7 7.5 3.8
Apr. 2013 11.0 6.9 5.3 8.2 7.8 7.6 3.8
Mai 2013 11.0 6.9 5.3 7.9 7.8 7.5 3.7
Juni 2013 11.0 6.8 5.2 8.0 7.7 7.5 3.6
Juli 2013 10.9 7.0 5.2 7.9 7.7 7.3 3.7
Aug. 2013 10.9 7.1 5.2 8.0 7.6 7.2 3.8
Sep. 2013 10.8 6.8 5.2 8.1 7.3 7.2 3.8
Okt. 2013 10.7 6.9 5.1 7.8 7.1 7.2 3.7
Nov. 2013 10.7 6.8 5.1 8.1 7.2 6.9 3.8
Des. 2013 10.7 7.2 5.1 8.0 7.1 6.7 4.0
Jan. 2014 10.6 6.9 5.1 8.1 6.8 6.6 3.7
Feb. 2014 10.6 7.0 5.1 8.0 6.7 6.7 3.5
Mars 2014 10.5 6.6 5.1 8.1 6.6 6.7 3.4
Apr. 2014 10.4 6.4 5.0 8.1 6.4 6.3 3.4
Mai 2014 10.3 6.5 5.0 7.6 6.3 6.3 3.3
Juni 2014 10.2 6.5 5.0 8.1 6.1 6.1 3.5
Juli 2014 10.1 6.5 5.0 7.8 6.0 6.2 3.6
Aug. 2014 10.1 6.5 5.0 8.0 6.0 6.2 3.8
Sep. 2014 10.0 6.5 5.0 7.8 5.9 5.9 3.8
Okt. 2014 10.0 6.4 5.0 8.0 5.8 5.7 3.9
Nov. 2014 10.0 6.4 4.9 7.9 5.6 5.8 3.8
Des. 2014 9.8 6.2 4.9 7.5 5.5 5.6 3.9
Jan. 2015 9.8 6.2 4.8 7.8 5.5 5.7 4.1
Feb. 2015 9.7 6.3 4.8 7.9 5.5 5.5 4.3
Mars 2015 9.7 6.5 4.7 7.5 5.4 5.5 4.4
Apr. 2015 9.7 6.4 4.7 7.8 5.6 5.4 4.3
Mai 2015 9.6 6.2 4.7 7.6 5.6 5.5 4.4
Juni 2015 9.5 6.2 4.7 7.5 5.5 5.3 4.7
Juli 2015 9.3 6.2 4.6 7.2 5.4 5.2 4.6
Aug. 2015 9.2 6.1 4.6 6.9 5.3 5.1 4.6
Sep. 2015 9.2 5.9 4.5 7.3 5.2 5.0 4.5
Okt. 2015 9.1 6.0 4.5 7.2 5.0 5.0 4.6
Nov. 2015 9.0 6.1 4.5 6.9 5.0 5.0 4.8
Des. 2015 9.0 6.0 4.4 7.2 5.0 5.0 4.8
Jan. 2016 8.9 6.0 4.4 7.0 5.0 4.9 5.1
Feb. 2016 8.9 6.0 4.3 7.1 5.0 4.9 4.9
Mars 2016 8.8 6.1 4.3 7.3 4.9 5.0 4.9
Apr. 2016 8.7 6.2 4.3 6.7 4.9 5.0 4.8
Mai 2016 8.7 6.2 4.2 7.2 4.9 4.7 4.8
Juni 2016 8.6 6.1 4.2 6.7 4.9 4.9 4.8
Juli 2016 8.5 6.2 4.2 6.9 4.9 4.9 4.8
Aug. 2016 8.4 6.2 4.1 7.1 4.8 4.9 4.8
Sep. 2016 8.4 6.4 4.0 6.6 4.8 5.0 4.8
Okt. 2016 8.3 6.4 4.0 6.9 4.7 4.9 4.7
Nov. 2016 8.2 6.3 3.9 6.8 4.7 4.6 4.5
Des. 2016 8.1 6.1 3.9 6.9 4.6 4.7 4.3
Jan. 2017 8.1 6.2 3.9 6.8 4.6 4.8 4.1
Feb. 2017 8.0 6.2 3.9 7.0 4.5 4.7 4.3
Mars 2017 7.9 6.0 3.9 6.4 4.5 4.5 4.4
Apr. 2017 7.8 5.7 3.8 6.8 4.4 4.4 4.5
Mai 2017 7.8 5.7 3.8 6.8 4.4 4.3 4.4
Juni 2017 7.6 5.7 3.8 6.5 4.3 4.3 4.3
Juli 2017 7.6 5.8 3.7 7.0 4.3 4.3 4.2
Aug. 2017 7.5 5.8 3.7 6.5 4.2 4.4 4.1
Sep. 2017 7.5 5.6 3.7 6.7 4.2 4.2 4.0
Okt. 2017 7.4 5.5 3.6 6.7 4.2 4.1 4.0
Nov. 2017 7.3 5.3 3.6 6.4 4.3 4.1 4.1
Des. 2017 7.2 5.3 3.6 6.4 4.2 4.1 4.0
Jan. 2018 7.2 5.0 3.5 6.6 4.2 4.1 4.0
Feb. 2018 7.1 5.0 3.5 5.9 4.2 4.1 3.9
Mars 2018 7.0 4.9 3.5 6.2 4.1 4.1 3.9
Apr. 2018 7.0 5.2 3.5 6.3 4.0 3.9 3.7
Mai 2018 6.9 5.0 3.4 6.1 3.9 3.8 3.8
Juni 2018 6.9 4.9 3.4 6.3 4 4 3.8
Juli 2018 6.8 4.9 3.4 6.4 4.0 3.9 4.0
Aug. 2018 6.8 4.8 3.4 6.6 4.1 3.9 4.0
Sept. 2018 6.7 4.8 3.4 6.5 4.1 3.7 4.0
Okt. 2018 6.7 4.8 3.3 6 3.7 4.0
 

Faktaside