Nedgang i ledigheten for innvandrere

Publisert:

Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte innvandrerledigheten ned med 0,8 prosentpoeng. I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng.

Nedgangen ga en arbeidsledighetsprosent på 5,3 for innvandrere og 1,5 prosent for befolkningen eksklusive innvandrere i 2. kvartal 2018, ifølge statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

Fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 har innvandrere som er deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, gått ned med nærmere 1 400 personer. Totalt ser vi en nedgang i bruttoledigheten blant innvandrere fra 8,3 til 7,1 prosent i denne perioden. For befolkningen eksklusive innvandrere var det en nedgang fra 2,4 til 2,0 prosent.

Høyere ledighet for kvinner enn for menn

Andelen innvandrerkvinner som var registrert helt ledige, lå på 5,6 prosent, mens tilsvarende tall for innvandrermenn var på 5,1 prosent i 2. kvartal. Siden 2. kvartal 2017 har innvandrermenn opplevd en nedgang på 1 prosentpoeng, mens andelen ledige innvandrerkvinner har gått ned 0,4 prosentpoeng.

Størst nedgang for innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Ledigheten gikk ned for innvandrere fra alle landgrupper. Innvandrere fra Øst-Europa hadde størst nedgang i perioden vi her tar for oss: 1,2 prosentpoeng. Landgruppen med den høyeste ledigheten var Afrika med 9,4 prosent, men den laveste var Norden, hvor 2,1 prosent var arbeidsløse. At innvandrere fra Afrika har den høyeste ledigheten, må ses på bakgrunn av den store andelen flykninger i denne gruppen.

Østfold hadde høyest ledighet

Østfold var fylket med høyest ledighet blant innvandrere: 6,6 prosent i årets 2. kvartal. Fylket med lavest innvandrerledighet var Troms, hvor den lå på 3,4 prosent.

Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av mai 2018

Prosent
Østfold 6.6
Akershus 4.1
Oslo 4.9
Hedmark 5
Oppland 4.7
Buskerud 5.3
Vestfold 6.4
Telemark 6.5
Aust-Agder 5.8
Vest-Agder 6
Rogaland 6.4
Hordaland 6.3
Sogn og Fjordane 3.8
Møre og Romsdal 5.8
Trøndelag 5.6
Nordland 4.8
Troms Romsa 3.4
Finnmark Finnmárku 5.2
Hele landet 5.3

Lavere ledighet for norskfødte med innvandrerforeldre enn innvandrere

For norskfødte med innvandrerforeldre var arbeidsledigheten i 2. kvartal på 2,9 prosent for dem i aldersgruppen 15-29 år. Denne aldersgruppen omfatter de fleste av innvandrernes norskfødte barn. Tilsvarende tall i samme aldersgruppe for innvandrere var 5,6 prosent, og for befolkningen eksklusive innvandrere 2,0 prosent.

Kontakt