Arbeidsløysa på 3,7 prosent

Publisert:

I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det i desember (gjennomsnitt november-januar) var 105 000 arbeidslause, justert for sesongvariasjonar. Det er 7 000 færre enn i september (gjennomsnitt august-oktober). Nedgangen er isolert sett innanfor feilmarginen i AKU.

Trenden viser at det har vore ein jamn nedgang i arbeidsløysa frå seinvinteren 2017 og fram til slutten av 2018.

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, Sesongjustert Arbeidsløyse, Trend
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mars 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Juni 2007 2.5 2.49
Juli 2007 2.5 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mars 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Juni 2008 2.8 2.69
Juli 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mars 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Juni 2009 3.3 3.24
Juli 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mars 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Juni 2010 3.8 3.81
Juli 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mars 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.37
Juni 2011 3.4 3.39
Juli 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.39
Mars 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.26
Mai 2012 3.2 3.22
Juni 2012 3.2 3.2
Juli 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.42
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mars 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Juni 2013 3.6 3.72
Juli 2013 3.7 3.7
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.57
Mars 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.48
Mai 2014 3.3 3.47
Juni 2014 3.5 3.51
Juli 2014 3.6 3.58
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.83
Nov. 2014 3.8 3.91
Des. 2014 3.9 4
Jan. 2015 4.1 4.08
Feb. 2015 4.3 4.17
Mars 2015 4.4 4.25
Apr. 2015 4.3 4.34
Mai 2015 4.4 4.41
Juni 2015 4.7 4.49
Juli 2015 4.6 4.57
Aug. 2015 4.6 4.66
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.82
Nov. 2015 4.8 4.86
Des. 2015 4.8 4.87
Jan. 2016 5.1 4.85
Feb. 2016 4.9 4.81
Mars 2016 4.9 4.77
Apr. 2016 4.8 4.75
Mai 2016 4.8 4.75
Juni 2016 4.8 4.77
Juli 2016 4.8 4.78
Aug. 2016 4.8 4.75
Sep. 2016 4.8 4.69
Okt. 2016 4.7 4.59
Nov. 2016 4.5 4.5
Des. 2016 4.3 4.42
Jan. 2017 4.2 4.39
Feb. 2017 4.3 4.39
Mars 2017 4.4 4.4
Apr. 2017 4.5 4.4
Mai 2017 4.4 4.36
Juni 2017 4.3 4.28
Juli 2017 4.2 4.19
Aug. 2017 4.1 4.09
Sep. 2017 4.0 4.03
Okt. 2017 4.0 3.99
Nov. 2017 4.1 3.98
Des. 2017 4.1 3.98
Jan. 2018 4.0 3.97
Feb. 2018 3.9 3.95
Mars 2018 3.9 3.93
Apr. 2018 3.7 3.91
Mai 2018 3.8 3.9
Juni 2018 3.8 3.89
Juli 2018 4.0 3.88
Aug. 2018 4.0 3.86
Sep. 2018 4.0 3.83
Okt. 2018 4.0 3.8
Nov. 2018 3.8 3.78
Des. 2018 3.7 3.77

Brot i tala for registrerte ledige

I november 2018 tok NAV i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til NAV. SSB sesongjusterer tal frå NAV etter same metode som tidlegare. For meir informasjon om NAV si handtering av brotet, sjå NAV si fråsegn.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

1 Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brotta i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brotta.

Figur 2. Arbeidslause (AKU) og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt

Arbeidslause (AKU) 15-74 år, sesongjustert Arbeidslause(AKU) 15-74 år, trend Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brot Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot
Des. 2006 71 69 64
Jan. 2007 69 67 61
Feb. 2007 67 65 60
Mars 2007 65 64 58
Apr. 2007 63 63 57
Mai 2007 61 62 55
Juni 2007 63 62 56
Juli 2007 64 62 57
Aug. 2007 63 63 56
Sep. 2007 62 63 55
Okt. 2007 61 63 54
Nov. 2007 63 63 53
Des. 2007 64 63 52
Jan. 2008 63 63 50
Feb. 2008 63 63 50
Mars 2008 61 64 49
Apr. 2008 62 66 49
Mai 2008 67 67 50
Juni 2008 71 69 51
Juli 2008 72 71 51
Aug. 2008 74 73 52
Sep. 2008 75 74 55
Okt. 2008 77 76 57
Nov. 2008 79 77 61
Des. 2008 79 78 65
Jan. 2009 81 79 70
Feb. 2009 79 81 75
Mars 2009 81 82 79
Apr. 2009 83 83 83
Mai 2009 86 83 86
Juni 2009 85 84 87
Juli 2009 86 84 90
Aug. 2009 84 84 90
Sep. 2009 84 85 90
Okt. 2009 88 86 91
Nov. 2009 90 89 91
Des. 2009 94 92 91
Jan. 2010 93 94 93
Feb. 2010 100 96 93
Mars 2010 99 98 93
Apr. 2010 100 99 94
Mai 2010 100 99 91
Juni 2010 100 99 91
Juli 2010 98 98 90
Aug. 2010 95 97 89
Sep. 2010 96 95 89
Okt. 2010 94 93 89
Nov. 2010 97 90 89
Des. 2010 92 87 88
Jan. 2011 89 86 88
Feb. 2011 83 85 87
Mars 2011 87 86 86
Apr. 2011 89 87 84
Mai 2011 90 89 84
Juni 2011 89 89 84
Juli 2011 91 89 84
Aug. 2011 89 89 85
Sep. 2011 93 89 85
Okt. 2011 91 90 85
Nov. 2011 93 91 84
Des. 2011 92 91 84
Jan. 2012 93 91 83
Feb. 2012 86 90 83
Mars 2012 82 89 82
Apr. 2012 82 87 82
Mai 2012 86 86 82
Juni 2012 86 85 84
Juli 2012 84 86 84
Aug. 2012 85 87 82
Sep. 2012 90 89 82
Okt. 2012 92 91 82
Nov. 2012 96 94 82
Des. 2012 95 96 82
Jan. 2013 98 97 82
Feb. 2013 99 99 82
Mars 2013 101 100 83
Apr. 2013 101 100 84
Mai 2013 101 101 86
Juni 2013 98 100 86
Juli 2013 101 100 87
Aug. 2013 103 100 87
Sep. 2013 103 100 88
Okt. 2013 100 100 89
Nov. 2013 105 100 89
Des. 2013 108 99 89
Jan. 2014 101 98 89
Feb. 2014 96 97 90
Mars 2014 91 95 90
Apr. 2014 93 94 88
Mai 2014 89 94 89
Juni 2014 94 95 88
Juli 2014 97 97 87
Aug. 2014 103 100 87
Sep. 2014 103 102 87
Okt. 2014 106 105 87
Nov. 2014 105 107 87
Des. 2014 108 110 87
Jan. 2015 114 112 87
Feb. 2015 118 115 88
Mars 2015 120 117 89
Apr. 2015 118 120 90
Mai 2015 123 122 90
Juni 2015 129 124 92
Juli 2015 127 127 95
Aug. 2015 126 129 96
Sep. 2015 124 132 97
Okt. 2015 128 134 98
Nov. 2015 133 135 99
Des. 2015 133 135 99
Jan. 2016 143 135 101
Feb. 2016 137 133 101
Mars 2016 137 132 101
Apr. 2016 132 132 100
Mai 2016 132 132 101
Juni 2016 132 132 102
Juli 2016 132 132 102
Aug. 2016 133 132 102
Sep. 2016 132 130 101
Okt. 2016 130 127 102
Nov. 2016 125 124 102
Des. 2016 118 122 101
Jan. 2017 114 121 100
Feb. 2017 118 121 99
Mars 2017 122 121 98
Apr. 2017 124 121 97
Mai 2017 122 120 96
Juni 2017 118 118 94
Juli 2017 115 116 93
Aug. 2017 112 113 92
Sep. 2017 111 111 91
Okt. 2017 110 110 90
Nov. 2017 114 110 87
Des. 2017 113 110 87
Jan. 2018 112 110 84
Feb. 2018 107 110 84
Mars 2018 108 110 83
Apr. 2018 104 109 83
Mai 2018 106 109 81
Juni 2018 107 109 80
Juli 2018 112 109 83
Aug. 2018 113 108 82
Sep. 2018 112 108 81
Okt. 2018 112 107 80
Nov. 2018 106 106 81
Des. 2018 105 106 81

Nærmare om brot i tala frå NAV

I tillegg til ny løysing for registrering av arbeidssøkarar starta NAV i juli også med SMS-påminningar til arbeidslause om å sende meldekort dersom dei framleis var arbeidssøkarar. Endringa med SMS-påminningar har ført til at fleire blir definert som arbeidslause hos NAV. Regelverket for arbeidsavklaringspengar vart også endra frå og med 2018. Ein kan nå få arbeidsavklaringspengar i inntil 6 månader som arbeidsledig, mot tidlegare 3 månader.

SSB sesongjusterer tal frå NAV over registrerte heilt ledige, og over registrerte heilt ledige pluss ordinære tiltaksdeltakarar, separat for menn og kvinner over/under 24 år. Dette er same metode som tidlegare. Sesongjusterte tal som SSB presenterer for registrerte ledige er ikkje korrigerte for brot. Når ein får fleire observasjonar, vil grunnlaget for eventuell korrigering bli betre. Tal før og etter brotet er derfor ikkje direkte samanliknbare.

Stabil sysselsetting, men fleire utanfor arbeidsmarknaden

I desember var talet på sysselsette personar om lag som i september. Frå september til desember viser altså sesongjustert AKU at talet på arbeidsledige gjekk ned samtidig som talet på sysselsette var om lag uendra. Dette inneber at dei som står utanfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkninga, gjekk opp. Personar som står utanfor arbeidsstyrken kan til dømes vere studentar, pensjonistar og uføre – men også personar som har gjeve opp å søke arbeid og som dermed ikkje blir klassifiserte som arbeidslause.

Figur 3. Sysselsette og Arbeidsstyrken (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Sysselsette, Sesongjustert Sysselsette, Trend Arbeidsstyrken, Sesongjustert
Des. 2006 2392 2395 2462
Jan. 2007 2398 2400 2467
Feb. 2007 2405 2405 2472
Mars 2007 2407 2411 2472
Apr. 2007 2414 2417 2477
Mai 2007 2424 2424 2485
Juni 2007 2432 2432 2496
Juli 2007 2443 2439 2507
Aug. 2007 2444 2447 2508
Sep. 2007 2454 2455 2516
Okt. 2007 2464 2463 2525
Nov. 2007 2474 2471 2537
Des. 2007 2481 2479 2545
Jan. 2008 2489 2486 2552
Feb. 2008 2496 2492 2559
Mars 2008 2500 2497 2561
Apr. 2008 2501 2500 2563
Mai 2008 2502 2502 2569
Juni 2008 2505 2504 2575
Juli 2008 2512 2506 2584
Aug. 2008 2517 2508 2591
Sep. 2008 2510 2510 2584
Okt. 2008 2504 2511 2581
Nov. 2008 2504 2512 2584
Des. 2008 2511 2512 2591
Jan. 2009 2508 2511 2589
Feb. 2009 2510 2510 2589
Mars 2009 2511 2508 2592
Apr. 2009 2511 2505 2594
Mai 2009 2505 2502 2591
Juni 2009 2502 2497 2587
Juli 2009 2497 2493 2583
Aug. 2009 2488 2489 2572
Sep. 2009 2485 2486 2570
Okt. 2009 2482 2484 2570
Nov. 2009 2480 2483 2570
Des. 2009 2483 2482 2577
Jan. 2010 2488 2483 2581
Feb. 2010 2486 2484 2586
Mars 2010 2481 2486 2580
Apr. 2010 2479 2489 2579
Mai 2010 2494 2492 2594
Juni 2010 2504 2495 2603
Juli 2010 2505 2498 2603
Aug. 2010 2503 2501 2598
Sep. 2010 2501 2504 2597
Okt. 2010 2509 2508 2603
Nov. 2010 2508 2512 2605
Des. 2010 2512 2516 2604
Jan. 2011 2513 2520 2603
Feb. 2011 2520 2524 2604
Mars 2011 2526 2527 2613
Apr. 2011 2532 2531 2621
Mai 2011 2534 2535 2623
Juni 2011 2540 2540 2628
Juli 2011 2541 2545 2631
Aug. 2011 2554 2549 2643
Sep. 2011 2552 2553 2645
Okt. 2011 2554 2556 2645
Nov. 2011 2558 2560 2650
Des. 2011 2564 2564 2656
Jan. 2012 2569 2569 2662
Feb. 2012 2574 2574 2660
Mars 2012 2579 2578 2661
Apr. 2012 2586 2580 2668
Mai 2012 2581 2580 2667
Juni 2012 2577 2580 2663
Juli 2012 2576 2581 2661
Aug. 2012 2587 2582 2672
Sep. 2012 2595 2584 2684
Okt. 2012 2594 2586 2687
Nov. 2012 2590 2588 2686
Des. 2012 2588 2589 2683
Jan. 2013 2588 2590 2687
Feb. 2013 2593 2591 2691
Mars 2013 2596 2593 2697
Apr. 2013 2594 2595 2695
Mai 2013 2592 2598 2693
Juni 2013 2601 2601 2699
Juli 2013 2609 2605 2710
Aug. 2013 2613 2608 2716
Sep. 2013 2610 2611 2713
Okt. 2013 2618 2612 2718
Nov. 2013 2613 2611 2718
Des. 2013 2609 2611 2717
Jan. 2014 2609 2611 2710
Feb. 2014 2612 2613 2707
Mars 2014 2626 2616 2717
Apr. 2014 2626 2619 2719
Mai 2014 2632 2621 2721
Juni 2014 2621 2622 2715
Juli 2014 2626 2621 2723
Aug. 2014 2624 2622 2728
Sep. 2014 2625 2623 2728
Okt. 2014 2619 2626 2726
Nov. 2014 2632 2629 2737
Des. 2014 2640 2633 2748
Jan. 2015 2644 2636 2757
Feb. 2015 2638 2638 2757
Mars 2015 2637 2639 2757
Apr. 2015 2644 2641 2762
Mai 2015 2648 2643 2771
Juni 2015 2638 2645 2767
Juli 2015 2637 2647 2764
Aug. 2015 2639 2646 2765
Sep. 2015 2641 2645 2765
Okt. 2015 2639 2643 2766
Nov. 2015 2635 2642 2768
Des. 2015 2645 2641 2779
Jan. 2016 2647 2641 2790
Feb. 2016 2644 2641 2781
Mars 2016 2639 2641 2776
Apr. 2016 2637 2641 2769
Mai 2016 2635 2640 2767
Juni 2016 2638 2640 2769
Juli 2016 2642 2640 2774
Aug. 2016 2644 2640 2777
Sep. 2016 2649 2641 2781
Okt. 2016 2643 2640 2772
Nov. 2016 2633 2639 2758
Des. 2016 2635 2638 2753
Jan. 2017 2631 2637 2745
Feb. 2017 2639 2636 2756
Mars 2017 2638 2637 2760
Apr. 2017 2641 2639 2764
Mai 2017 2644 2640 2766
Juni 2017 2638 2643 2756
Juli 2017 2645 2645 2759
Aug. 2017 2648 2647 2761
Sep. 2017 2655 2651 2766
Okt. 2017 2659 2655 2769
Nov. 2017 2653 2660 2766
Des. 2017 2655 2666 2768
Jan. 2018 2662 2671 2774
Feb. 2018 2677 2675 2784
Mars 2018 2679 2680 2787
Apr. 2018 2680 2684 2784
Mai 2018 2688 2689 2794
Juni 2018 2698 2693 2805
Juli 2018 2701 2697 2812
Aug. 2018 2704 2701 2817
Sep. 2018 2704 2704 2816
Okt. 2018 2710 2707 2822
Nov. 2018 2709 2709 2815
Des. 2018 2703 2711 2808
 

 

Faktaside