Hvor fødes det flest barn?

Publisert:

Antall fødte barn per kvinne er på vei ned i de fleste europeiske land. I denne infografikken kan du sammenlikne utvalgte land med tall fra 1960 til 2016.

Tallene er hentet fra Eurostat og kun land med tall tilbake til 1960-tallet er inkludert.

Infografikken viser lange tidsserier for Samlet fruktbarhetstall (SFT). Dette tallet uttrykker Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne i løpet av livet. De fleste land opplevde kraftig nedgang i SFT på 60- og 70-tallet, før det flatet ut på 80-tallet.

Last ned infografikken som pdf.

SSB har en egen statistikk, Fødte, som viser antall levende- og dødfødte i løpet av et år. Fødselsstatistikken inngår i befolkningsregnskapet som en av komponentene til å forstå endringene i folkemengden.

 

 

Kontakt