Tabell

Nøkkeltall for aksjeselskaper.
201020112012
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Driftsmargin112,113,314,0
Resultatgrad217,515,317,3
Totalrentabilitet39,79,210,1
Egenkapitalrentabilitet412,29,312,3
Egenkapitalandel541,841,441,4
Likviditetsgrad61,171,161,09
Antall foretak203 509205 500199 574