Tabell

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
201020112012
Driftsinntekter4 230 8894 662 5034 826 281
Salgsinntekter3 975 7234 320 4904 425 980
 
Driftskostnader3 716 8714 042 8754 148 850
Varekostnader1 971 3692 179 2862 402 950
Lønnskostnader661 418710 366734 761
Av- og nedskriving på varige driftsmidl. og immat. eiendeler190 681209 150228 353
 
Driftsresultat514 018619 628677 432
 
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap138 559142 379182 839
Renteinntekt73 95092 75266 251
Rentekostnad132 302147 820132 045
Nedskriving av finansielle eiendeler39 95099 08650 915
 
Resultat av finansielle poster227 84394 834159 553
 
Ordinært resultat før skattekostnad741 861714 462836 985
Skattekostnad283 109352 389345 503
 
Årsresultat456 728358 325491 646
 
Avsatt til utbytte145 036188 858177 214
Antall foretak203 509205 500199 574