Publisert Tittel Åpne
5. oktober 2018 Gjelda til utlandet redusert med ein tiandepart Artikkel
6. oktober 2017 Mest gjeld til Europa Artikkel
11. oktober 2016 Verdifall for norske eigedelar i utlandet Artikkel