276616_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
276616
Netthandel opp – datautstyrssalget ned
statistikk
2016-12-19T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Omsetning i detaljhandel, engroshandel og salg og vedlikehold av motorkjøretøyer. Netthandel for 11 milliarder kroner, bilsalget opp 10 prosent.

Omsetning i varehandel4. termin 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Netthandel opp – datautstyrssalget ned

Vi handlet detaljvarer på nett for over 11 milliarder kroner de åtte første månedene i 2016. Det er 14 prosent mer enn i samme periode året før. Butikker som selger IKT-utstyr, har derimot en nedgang i omsetningen på 2,6 prosent.

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
4. termin 20154. termin 20164. termin 2015 - 4. termin 20162014 - 2015
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy35 82938 7328,110,0
Engroshandel136 176142 5484,73,0
Detaljhandel80 24282 1662,43,6
Dagligvarehandel28 23129 2553,63,3
Netthandel2 4972 90216,216,4
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Selv om detaljhandelen på nett øker, står netthandelen fremdeles bare for en liten del av den totale detaljhandelen i Norge: 3,6 prosent. 

Totalt handlet vi for nærmere 308 milliarder kroner i detaljhandelsbutikker de åtte første månedene i år. Det er 3,1 prosent mer enn i samme periode i 2015. Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 2,9 prosent i samme periode.

Minst vekst i Rogaland

Omsetning fordelt på fylke viser at detaljhandelsbedriftene i Rogaland har hatt klart svakest prosentvis vekst de første åtte månedene i år. Sett i forhold til samme periode året før økte omsetningen bare 0,2 prosent. Dette er betydelig mindre enn landsgjennomsnittet på 3,1 prosent. Detaljhandelen økte mest i de nordligste fylkene, sammen med Hedmark og Vest-Agder. 

Omsetningsnedgang i Rogaland og Hordaland i juli og august

I juli og august (4. termin) i år ble det solgt for over 82 milliarder kroner i detaljhandelsbutikkene, 2,4 prosent mer enn i 4. termin året før. Denne perioden har Rogaland og Hordaland, som de eneste fylkene, hatt en nedgang på 0,3 prosent.

Salg av motorkjøretøyer opp 10 prosent de fire første terminene

Virksomheter som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for 160 milliarder kroner de første åtte månedene i år. Det tilsvarer en økning på nesten 14 milliarder kroner, eller 10,0 prosent, fra samme periode i fjor. 

I 4. termin i år økte omsetningen for salg og reparasjon av motorkjøretøyer med 8,1 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Engroshandel for 588 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for over 588 milliarder kroner de første åtte månedene i 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,4 prosent fra samme periode året før. 

I 4. termin ble det handlet for nærmere 143 milliarder kroner hos engroshandelsbedriftene, som innebærer en vekst på 4,7 prosent fra 2015.