276618_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
276618
Detaljhandel for 225 milliarder kroner i vårhalvåret
statistikk
2016-10-18T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Omsetning i detaljhandel, engroshandel og salg og vedlikehold av motorkjøretøyer. Detaljhandel omsatte for 225 milliarder kroner i første halvår 2016.

Omsetning i varehandel3. termin 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandel for 225 milliarder kroner i vårhalvåret

Detaljhandelsbedriftene omsatte for vel 225 milliarder kroner i første halvår i 2016. Det er 3,3 prosent mer enn i samme periode i 2015. Netthandelen økte med 12,7 prosent og utgjorde over 8 milliarder kroner.

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
3. termin 20153. termin 20163. termin 2015 - 3. termin 20162014 - 2015
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy39 00243 69012,010,0
Engroshandel148 569159 8967,63,8
Detaljhandel80 29483 7854,33,6
Dagligvarehandel27 68829 3245,93,4
Netthandel2 5332 88513,916,2
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 3,1 prosent i samme periode. Dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretninger bidro særlig, med en omsetningsøkning på 4,7 prosent.

Netthandelen stadig i vekst

Nordmenn liker å få varer levert på døra. Salg av matvarer via internett bidro sterkt til veksten i nettsalget. Totalt ble det solgt for over 8 milliarder kroner via nettbutikker i Norge første halvår i år. Det innebærer en vekst på 12,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Minst vekst i Rogaland

Omsetning fordelt på fylke viser at detaljhandelsbedriftene i Rogaland har klart svakest prosentvis vekst fra første halvår i fjor til første halvår i år. Omsetningen økte med kun 0,4 prosent i denne perioden. Dette er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på 3,3 prosent. Detaljhandelen økte mest i de nordligste fylkene, sammen med Hedmark og Vest-Agder.

84 milliarder i mai og juni

I mai og juni (3. termin) i år ble det omsatt for nesten 84 milliarder kroner i detaljhandelsbutikkene, 4,3 prosent mer enn i 3. termin året før.

Innkjøp av nye busser trakk omsetningen opp

Virksomheter som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for 121 milliarder kroner første halvår i år. Det tilsvarer en økning på 10,6 prosent fra samme periode i fjor. Salg av nye busser bidro særlig til denne veksten, i tillegg til stor økning i salget av bobiler og elbiler.

I 3. termin i år økte omsetningen for salg og reparasjon av motorkjøretøyer med 12 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Engroshandel for 450 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for 450 milliarder kroner første halvår 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,9 prosent fra samme periode i fjor.

I 3. termin ble det handlet for nærmere 160 milliarder kroner hos engroshandelsbedriftene, som utgjør en vekst på 7,6 prosent fra 2015.