248445_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
248445
Mat, møbler og sportsutstyr på nett øker
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Omsetning i detaljhandel, engroshandel og salg og vedlikehold av motorkjøretøyer. Netthandel for 16 milliarder kroner. Bilsalget opp 9,7 prosent.

Omsetning i varehandel6. termin 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mat, møbler og sportsutstyr på nett øker

Handel på internett er i vinden som aldri før og det er spesielt salg av mat, møbler og sportsartikler som øker mest.

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20146. termin 20156. termin 2014 - 6. termin 20152014 - 2015
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy33 97038 93814,69,7
Engroshandel149 068157 5095,73,5
Detaljhandel85 95088 7953,33,4
Dagligvarehandel28 37429 3693,53,0
Netthandel2 9913 50617,214,3
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Totalt ble det solgt for nærmere 16 milliarder kroner via nettbutikker i Norge i løpet av 2015, en økning på 14,3 prosent fra 2014. Nordmenn trekkes også til butikker med bredt vareutvalg der hovedvekten ikke er på mat og drikke, men artikler til hus og hjem, klær, leker og hobby. Disse butikkene økte omsetningen med 8,7 prosent i forhold til 2014. Fjoråret var også et godt år for salg av sportsutstyr og fritidsbåter. Disse butikkene hadde en omsetningsvekst på 7,1 prosent fra året før. Mest penger totalt brukte vi i dagligvarebutikkene som sto for 35 prosent av den totale omsetningen i detaljhandelen i 2015.

Detaljhandel for 464 milliarder kroner

Detaljhandelen i Norge omsatte for totalt 464 milliarder kroner i 2015, en vekst på 3,4 prosent fra 2014. Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,2 prosent.

I november og desember (6.termin) i 2015, ble det omsatt detaljhandelsvarer for opp mot 89 milliarder kroner, en vekst på 3,3 prosent fra samme periode i 2014.

Ullensaker og Songdalen omsetter mest per innbygger

For fjerde året på rad troner Ullensaker og Songdalen som henholdsvis nummer en og to på lista over kommuner med mest omsetning per innbygger. I Ullensaker ble det omsatt for 215 090 kroner per innbygger, mens det i Songdalen ble omsatt for 165 023 kroner per innbygger. Flyplasseffekten påvirker sterkt i Ullensaker, mens Songdalen huser flere nettbutikker. Gol, Førde, Sandefjord og Nord-Aurdal følger hakk i hæl, alle med en omsetning per innbygger på over 146 000 kroner. 

Nederst på lista finner vi Snillfjord, Tjeldsund og Våler i Østfold som alle omsatte for mindre enn 11 000 kroner per innbygger. 

Oslo, Akershus og Hedmark øker mest

Fylkene med sterkest omsetningsvekst i 2015 var Oslo, Akershus og Hedmark, alle med en vekst på 5 prosent eller mer sammenlignet med 2014. Lavest vekst hadde Rogaland med underkant av 1 prosent sammenlignet med 2014. 

Salg av motorkjøretøyer økte med 9,7 prosent

Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer omsatte for nesten 225 milliarder kroner i 2015, en vekst på 9,7 prosent fra samme periode året før. 

I 6. termin økte omsetningen av salg og reparasjon av motorkjøretøyer med 14,6 prosent i forhold til samme periode i 2014. 

Engroshandel for 876 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for 876 milliarder kroner i 2015. Dette tilsvarer en vekst på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2014. 

I 6. termin ble det handlet for nærmere 158 milliarder kroner i engroshandelsbedriftene, en vekst på 5,7 prosent fra 2014.