213498_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
213498
Handlet for nærmere 450 milliarder
statistikk
2015-04-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
447 milliarder kroner i detaljhandel i 2014, derav 160 milliarder kroner i dagligvarer. Vekst i byggevarehus og internettbutikker. Ullensaker og Songdalen mest omsetning per innbygger: Vekst i engroshandelen samt salg og vedlikehold av motorkjøretøyer.

Omsetning i varehandel6. termin 2014

Tabell 1 og et tall i teksten ble rettet 28 april 2015 kl. 11.10.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handlet for nærmere 450 milliarder

Detaljhandelsbedriftene i Norge omsatte for til sammen 447 milliarder kroner i 2014. Dette er godt over 14 milliarder kroner mer enn i 2013 og tilsvarer en vekst på 3,4 prosent.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20136. termin 20146. termin 2013 - 6. termin 20142013 - 2014
Rettet 28. april 2015 kl. 11.10.
Handel med og reparasjon av motorvogner32 44734 0254,94,5
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner143 112151 7806,14,4
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner82 88485 5573,23,4
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,3 prosent i samme periode. Dagligvarebutikkene omsatte for nærmere 160 milliarder kroner i 2014, en vekst på 4,4 prosent fra året før. Omsetningen i dagligvarebutikkene sto for 36 prosent av all detaljhandel i fjor. Butikkene med sterkest vekst er byggevarehus og internett- og postordrebutikker. Byggevarehusene omsatte for mer enn 23 milliarder kroner i 2014, en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med 2013. Internett- og postordrebutikker hadde sterkest vekst dette året, 16,8 prosent opp fra året før og hadde en samlet omsetning på 14 milliarder kroner i 2014.

Det ble handlet for nærmere 86 milliarder kroner i detaljhandelen i november og desember (6. termin) i fjor. Dette er 2,7 milliarder kroner mer enn samme periode året før og tilsvarer en vekst på 3,2 prosent.

Omsetning per innbygger

For tredje året på rad troner Ullensaker og Songdalen som henholdsvis nummer en og to på lista over kommuner med mest omsetning per innbygger. I Ullensaker ble det omsatt for 209 108 kroner per innbygger, mens det i Songdalen ble omsatt for 151 571 kroner per innbygger. Flyplasseffekten påvirker sterkt i Ullensaker, mens Songdalen huser flere nettbutikker. Nord-Aurdal, Gol og Sandefjord følger hakk i hæl, alle med en omsetning per innbygger på over 140 000 kroner.

Nederst på lista finner vi Snillfjord, Våler i Østfold, Siljan og Nesseby som alle omsatte for mindre enn 15 000 kroner per innbygger.

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer opp med 9 milliarder kroner

Butikker som driver med salg og reparasjon av motorkjøretøyer økte omsetningen med 9 milliarder kroner i 2014 sammenlignet med 2013, en vekst på 4,5 prosent.

I 6. termin i 2014 gikk salg og reparasjoner opp med 1,6 milliarder kroner fra året før. Dette tilsvarer en vekst på 4,9 prosent.

Engroshandel for 856 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for 856 milliarder kroner i 2014. Sett i forhold til 2013 er dette en vekst på 36 milliarder kroner, eller 4,4 prosent1.

I 6. termin var det en økning i engroshandelen med 8,7 milliarder kroner, eller en vekst på 6,1 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

1 Tallet ble rettet 28. april 2015 kl. 10:50.