208340_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
208340
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-02-24T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Vekst i detaljhandelen. Internetthandel og dagligvarebutikker har størst vekst i 5. termin 2014. Vekst i salg av motorvogntjenester og engroshandel.

Omsetning i varehandel5. termin 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge omsatte for nærmere 75 milliarder kroner i september og oktober (5. termin) i 2014, en vekst på 4,8 prosent fra året før. Størst vekst var det i internetthandelen og dagligvarebutikkene.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20135. termin 20145. termin 2013 - 5. termin 20142012 - 2013
Handel med og reparasjon av motorvogner36 74336 9760,63,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner151 270157 5364,11,1
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner71 26474 7044,82,1
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Internetthandelen hadde en vekst på 17,8 prosent og omsatte for nærmere 2,5 milliarder kroner i 5. termin i 2014. Dette er 375 millioner kroner mer enn i samme periode i 2013. Dagligvarebutikkene solgte for 26,3 milliarder kroner, en vekst på nærmere 1,5 milliarder kroner eller 5,9 prosent opp fra året før.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for over 360 milliarder kroner de første ti månedene i 2014, en vekst på 3,5 prosent fra året før. Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,3 prosent.

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer opp 5,6 milliarder kroner

Butikker som driver reparasjoner og salg av motorkjøretøyer økte omsetningen med 5,6 milliarder kroner i de ti første månedene av 2014 sammenlignet med samme periode i 2013, en vekst på 3,3 prosent.

I 5. termin i 2014 økte reparasjoner og salg av motorkjøretøyer med 232 millioner kroner, i forhold til samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 0,6 prosent.

Engroshandel for 718 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for nærmere 718 milliarder kroner de ti første månedene i 2014. I forhold til samme periode i 2013 er dette en vekst på 4,1 prosent.

I 5. termin i 2014 var det en økning i engroshandelen på 6,3 milliarder kroner, eller 4,1 prosent sammenlignet med samme periode året før.