146023_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
146023
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med over 7 milliarder kroner de seks første månedene av 2014 i forhold til samme periode i 2013, en vekst på 3,5 prosent. Totalt ble det omsatt for 210 milliarder kroner i detaljhandelen denne perioden.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
3. termin 20133. termin 20143. termin 2013 - 3. termin 20142012 - 2013
Handel med og reparasjon av motorvogner34 35636 4846,23,8
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner140 455148 4915,71,6
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner74 56877 1953,52,1
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,2 prosent. Sterkest vekst var det i detaljhandel på nett og i byggevarehusene. Netthandelen omsatte for over 6 milliarder kroner, opp 15,4 prosent i forhold til året før. Byggevarehusene omsatte for over 11 milliarder kroner og økte med 11,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble handlet for over 77 milliarder kroner i detaljhandelen i mai og juni i år (3. termin). Det er 2,6 milliarder kroner mer enn samme periode året før og tilsvarer en vekst på 3,5 prosent.

Omsetning per innbygger

Ullensaker kommune har fremdeles høyest omsetning per innbygger. I første halvåret av 2014 ble det handlet detaljhandelsvarer for 97 786 kroner per innbygger. Deretter følger Songdalen og Sandefjord med henholdsvis 74 309 og 64 833 kroner per innbygger.

Lavest omsetning per innbygger finner vi i kommunene Snillfjord og Våler i Østfold. Disse kommunene har begge en omsetning per innbygger som er lavere enn 6 000 kroner første halvår i år.

Salg av motorkjøretøyer økte med 4,5 milliarder

Butikker som driver reparasjoner og salg av motorkjøretøyer, økte omsetningen med 4,5 milliarder kroner i de seks første månedene av 2014 sammenlignet med samme periode i 2013, en vekst på 4,5 prosent.

I 3. termin i år gikk reparasjoner og salg motorkjøretøyer opp med 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 6,2 prosent.

Engroshandel for 426 milliarder

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for nærmere 426 milliarder kroner de seks første månedene i 2014. I forhold til samme periode i 2013 er dette en vekst på 5,3 prosent.

I 3. termin i år var det en økning i engroshandelen på 8 milliarder kroner, eller 5,7 prosent sammenlignet med samme periode året før.