146009_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
146009
Sterk vekst i netthandelen
statistikk
2014-09-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i netthandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 4,7 milliarder kroner i de fire første månedene av 2014 i forhold til samme periode i 2013, en vekst på 3,7 prosent. Handel via Internett hadde en vekst på 15,4 prosent og fortsetter trenden fra forrige år.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20132. termin 20142. termin 2013 - 2. termin 20142012 - 2013
Handel med og reparasjon av motorvogner33 80235 7405,73,9
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner136 419144 6406,02,7
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner66 37869 3374,52,2
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Totalt ble det omsatt for 133 milliarder kroner i detaljhandelen denne perioden. Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,3 prosent. Sterkest vekst var det i butikker som selger blomster og planter, og detaljhandel på nett. Netthandelen omsatte for over 4 milliarder kroner denne perioden. Butikker som selger blomster og planter, hadde sterkest vekst, med 16,6 prosent opp i forhold til samme periode i fjor, noe som kan tilskrives en mild vinter og en tidlig, varm vår.

Det ble handlet for over 69 milliarder kroner i detaljhandelen i mars og april i år (2.termin). Det er 2,9 milliarder kroner mer enn samme periode året før og tilsvarer en vekst på 4,5 prosent.

Salg av motorkjøretøyer økte med 2,3 milliarder

Butikker som driver reparasjoner og salg av motorkjøretøyer, økte omsetningen med 2,3 milliarder kroner i de fire første månedene av 2014 sammenlignet med samme periode i 2013, en vekst på 3,6 prosent.

I 2. termin i år gikk reparasjoner og salg motorkjøretøyer opp med 1,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 5,7 prosent.

Engroshandel for 279 milliarder

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for nærmere 279 milliarder kroner de fire første månedene i 2014. I forhold til samme periode i 2013 er dette en vekst på 5,0 prosent.

I 2. termin i år var det en økning i engroshandelen på 8,2 milliarder kroner, eller 6,0 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

Netthandelen omsatte for over 4 milliarder kroner denne perioden.