146001_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
146001
Nøktern vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser omsetningen innenfor varehandel. Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med over 8 milliarder fra 2012 til 2013, tilsvarende 2 prosent.

Omsetning i varehandel6. termin 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nøktern vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med over 8 milliarder kroner i 2013 i forhold til 2012, en vekst på 2,0 prosent. Totalt ble det omsatt for 432 milliarder kroner i detaljhandelen i 2013.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20126. termin 20136. termin 2012 - 6. termin 20132012 - 2013
Handel med og reparasjon av motorvogner31 22632 3443,63,6
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner144 200146 6971,72,1
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner81 05782 7002,02,0
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenlikning en vekst på 1,7 prosent fra 2012 til 2013. Butikkene med sterkest vekst var dagligvarebutikker, spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, og nettbutikker. Dagligvarebutikkene bidro mest i kroner, med en økning på 4,9 milliarder kroner, eller 3,3 prosent. Butikkhandel utenom utsalgsted, inkludert internetthandel, hadde sterkest vekst på 8,4 prosent, mens spesialforretningene hadde en vekst på 4,0 prosent.

Det ble handlet for nærmere 83 milliarder kroner i detaljhandelen i november og desember i fjor (6.termin). Det er 1,6 milliarder kroner mer enn i samme periode året før, og tilsvarer en vekst på 2,0 prosent.

Ullensaker og Songdalen høyest omsetning per innbygger

Ullensaker og Songdalen troner også dette året øverst på lista over kommuner som omsetter mest per innbygger, tett fulgt av Nord-Aurdal og Gol. Ullensaker omsatte for 203 840 kroner per innbygger i 2013. I Songdalen var tilsvarende tall 147 556 kroner. Det som kjennetegner kommunene som har mest omsetning per innbygger, er at de huser flyplass, har store internettbutikker, eller at de er hyttekommuner.

Lavest omsetning per innbygger finner vi i kommune Snillfjord, Våler i Østfold og Rømskog, som i likhet med året før har en omsetning per innbygger på mindre enn 14 000 kroner.

Salg av motorkjøretøy økte med 6,9 milliarder

Butikker som driver med reparasjoner og salg av motorkjøretøy økte omsetningen med 6,9 milliarder kroner i 2013 sammenlignet med 2012, en vekst på 3,6 prosent.

I november og desember 2013 gikk reparasjoner og salg motorkjøretøy opp med 1,1 milliarder sammenlignet med samme periode i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 3,6 prosent.

Engroshandel for 843 milliarder

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for vel 843 milliarder kroner i 2013. Sett i forhold til 2012 er dette en vekst på 17,6 milliarder kroner, eller 2,1 prosent.

I 6. termin var det en økning i engroshandelen på 2,5 milliarder kroner, eller 1,7 prosent, sammenlignet med samme periode året før.