145999_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
145999
Moderat økning i detaljhandelen
statistikk
2014-02-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat økning i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 1,4 milliarder kroner fra september og oktober 2012 til tilsvarende periode i 2013. Dette utgjør en vekst på 2,1 prosent.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20125. termin 20135. termin 2012 - 5. termin 20132011 - 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner36 10136 8622,13,6
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner146 841153 1414,34,3
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner69 93571 3822,13,5
Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

Dagligvarebutikkene bidro mest til veksten fra september og oktober 2012 til samme periode i 2013. Omsetningsøkningen for disse butikkene var på 850 millioner kroner, eller 3,6 prosent, i september og oktober (5. termin) 2013. Ser vi på den prosentvise veksten, er det detaljhandel utenom utsalgssted som har den største økningen med 7,2 prosent, eller 160 millioner kroner.

De første ti månedene i 2013 omsatte detaljhandelsbedriftene for 349,2 milliarder kroner. Det utgjør en vekst på i underkant av 7 milliarder, eller 2,0 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. Til sammenligning viser den månedlige detaljomsetningsindeksen en utvikling på 1,6 prosent.

Salg og reparasjoner av biler for 37 milliarder kroner

Butikker som driver salg og reparasjon av motorkjøretøyer omsatte for nesten 37 milliarder kroner i 5. termin 2013. Det tilsvarer en økning på litt over 2 prosent fra samme periode foregående år. Totalt ble det solgt og reparert motorkjøretøyer for over 170 milliarder kroner de ti første månedene i 2013, noe som utgjør en vekst på 2,6 prosent fra samme periode i 2012.

Engroshandelen økte med vel 4 prosent

Engroshandelsbedriftene økte omsetningen med vel 6 milliarder kroner, eller 4,3 prosent, i september og oktober 2013 sett i forhold til de samme månedene året før. Totalt omsatte engroshandelsbedriftene for vel 153 milliarder kroner i 5. termin. De ti første månedene i 2013 var omsetningen på nesten 700 milliarder kroner, en vekst på 2,4 prosent fra samme periode året før.