95980_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
95980
Flyplassene påvirker kommunenes detaljomsetning
statistikk
2013-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flyplassene påvirker kommunenes detaljomsetning

Ullensaker kommune hadde en omsetning innenfor detaljhandelen på 197 490 kroner per innbygger i 2012. I Rygge kommune var tilsvarende tall 142 655 kroner.

Nøkkeltabell varehandel omsetningsstatistikk. Mill. kr
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20116. termin 20126. termin 2011 - 6. termin 20122011 - 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner33 36031 606-5,33,5
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner145 413144 614-0,53,6
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner80 18980 7140,73,3
Omsetning i detaljhandelen, terminvis. 2008-2012. Millioner kroner

Ullensaker og Rygge kommune kommer på første og tredjeplass når det gjelder detaljhandel per innbygger i Norge. På en klar andreplass ligger Songdalen kommune som har en detaljomsetning per innbygger på 146 382 kroner. Mens Ullensaker og Rygge huser flyplasser, påvirkes detaljhandelen i Songdalen ved at flere nettbutikker er lokalisert i kommunen.

Snillfjord, Våler i Østfold, Rømskog og Rælingen er derimot ikke noen store handelskommuner. I alle disse kommunene omsetter detaljhandelsbedriftene for under 14 000 kroner per innbygger.

Vekst i detaljhandelen på 13,4 milliarder

Detaljhandelsbedriftene økte omsetningen med 13,4 milliarder kroner, eller 3,3 prosent, fra 2011 til 2012. Den månedlige detaljomsetningsindeksen  viser en vekst på 3,4 prosent i samme periode.

Omsetningen for bedrifter innenfor netthandel økte omsetningen med 5,5 prosent fra 2011 til 2012. Detaljhandelsbedrifter som omsetter byggevarer, møbler og innredningsartikler, bidro også sterkt til veksten. Samlet hadde detaljhandel for denne type varer en vekst på 5, 3 prosent i samme periode.

Fra november til desember (6. termin) i 2011 til samme periode i 2012 økte omsetningen innenfor detaljhandelen med vel 500 millioner kroner, eller 0,7 prosent.

Salg av motorkjøretøyer økte med 6,7 milliarder

Butikker som driver reparasjoner og salg av motorkjøretøyer, økte omsetningen med 6,7 milliarder i 2012 sammenlignet med 2011, en vekst på 3,5 prosent.

I november og desember 2012 gikk derimot reparasjoner og salg motorkjøretøyer ned med 1,8 milliarder sammenlignet med samme periode i 2011. Dette tilsvarer en nedgang på over 5 prosent.

Engroshandel for 823 milliarder

Engroshandelsbedriftene i Norge omsatte for nesten 823 milliarder kroner i 2012. I forhold til 2011 er dette en vekst på 28,5 milliarder kroner, eller 3,6 prosent.

I 6. termin var det en svak nedgang i engroshandelen på 800 millioner kroner, eller 0,5 prosent, sammenlignet med samme periode året før.