92971
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
92971
Bilkjøp trakk varekonsumet opp
statistikk
2013-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bilkjøp trakk varekonsumet opp

Husholdningenes varekonsum økte med 0,9 prosent fra desember 2012 til januar 2013. Den viktigste årsaken til oppgangen var kjøp av nye biler.

Varekonsumindeksen. Prosentvis endring fra måneden før. Sesongjustert
Januar 2013Desember 2012November 2012Oktober 2012September 2012
Totalt varekonsum0,90,10,2-1,01,2
Mat, drikkevarer og tobakk0,00,70,40,20,4
Elektrisitet og brensel-6,28,0-2,2-0,24,5
Kjøp av egne transportmidler samt bensin og olje5,7-5,00,5-0,90,9
Andre varer1,40,00,5-2,21,3
Varekonsumindeks. 2005=100

Oppgangen i bilkonsumet var på 5,7 prosent fra desember til januar, etter en nedgang foregående måned. Husholdningenes kjøp av andre varer, som klær og fritidsutstyr, viste også en oppgang fra desember til januar.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk derimot ned 6,2 prosent, og bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,6 prosentpoeng. Konsumet av mat- og drikkevarer var tilnærmet uendret i den samme perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 3,9 prosent høyere i januar 2013 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksenÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen, som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB