92969
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
92969
Stabilt varekonsum
statistikk
2013-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt varekonsum

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var tilnærmet uendret fra november til desember 2012. Kjøp og drift av biler med videre bidro til å trekke varekonsumet ned med 0,9 prosentpoeng.

Varekonsumindeks. Prosentvis endring fra måneden før, sesongjusterte tall
Prosentendring fra måneden før, sesongjustert
August 2012September 2012Oktober 2012November 2012Desember 2012
Totalt varekonsum0,21,2-1,0-0,10,1
Mat, drikkevarer og tobakk1,30,30,10,60,9
Elektrisitet og brensel0,54,91,1-5,67,9
Kjøp av egne transportmidler samt bensin og olje0,60,6-1,00,3-5,5
Andre varer-0,81,3-2,30,40,1
Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=1

Nedgangen i bilkonsumet var på 5,5 prosent fra november til desember 2012. Forbruket av elektrisitet og brensel økte derimot med 7,9 prosent, og bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,7 prosentpoeng.

Konsumet av mat- og drikkevarer gikk opp med 0,9 prosent i samme periode, mens husholdningenes kjøp av andre varer, som klær og fritidsutstyr var tilnærmet uendret.

Uten justering for sesongvariasjoner, var husholdningenes totale varekonsum 1,1 prosent lavere i desember 2012 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksenÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen, som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel.

Sammenheng med kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB