443172_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
443172
statistikk
2021-05-26T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
true

Grensehandel1. kvartal 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021

På grunn av svært strenge reiserestriksjoner i 1. kvartal 2021 har SSB for få observasjoner til å kunne estimere handlebeløp fra kvartalets datamateriale. Det har derfor vært nødvendig å estimere tall for handlebeløp per tur basert på tidligere kvartaler i koronaperioden og bruke disse i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021. Tall for grensehandelsbeløp er derfor svært usikkert og må tolkes med forsiktighet. Les mer her.

Grensehandel. Handel og antall dagsturer
2. kvartal 2019 - 1. kvartal 20202. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021Prosent
Grensehandel (milliarder)13,80,3-97,7
Antall dagsturer (1 000)8 671362-95,8