Nedgang i detaljhandelsinvesteringene

Publisert:

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen falt 17 prosent fra 3. til 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

Resultater for Investeringsindeks for detaljhandel for 4. kvartal 2019 viser at nedgangen ikke bare er i sesongjusterte tall for årets siste kvartal. De totale investeringene for året 2019 som helhet ligger 2,7 prosent lavere enn året før, og den langsiktige trenden i investeringene har nå en gradvis nedgang fra et toppunkt i 4. kvartal 2018.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2005 94.3 90.2
2. kv. 2005 84.4 90.6
3. kv. 2005 99.4 99.3
4. kv. 2005 116.4 115.3
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.4 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.2
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.9 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.7
4. kv. 2012 75.8 88.5
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.9 85.5
3. kv. 2013 75.3 77.2
4. kv. 2013 70.2 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.2 65.3
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.7 68.6
1. kv. 2015 71.2 74.2
2. kv. 2015 85.8 84
3. kv. 2015 86.3 83.5
4. kv. 2015 69.7 73.2
1. kv. 2016 71 71.5
2. kv. 2016 80.2 73.6
3. kv. 2016 67.6 73.6
4. kv. 2016 79.7 78.6
1. kv. 2017 82.7 79
2. kv. 2017 67.4 72.3
3. kv. 2017 73.8 72.3
4. kv. 2017 75.3 72.9
1. kv. 2018 66.3 70.3
2. kv. 2018 73.3 69.2
3. kv. 2018 68.6 73.1
4. kv. 2018 79.7 75.8
1. kv. 2019 73.6 74.4
2. kv. 2019 70.1 73.2
3. kv. 2019 78.4 73
4. kv. 2019 64.7 70.9

Ifølge de ujusterte tallene var investeringene hele 18 prosent lavere i 4. kvartal 2019 enn tilsvarende kvartal året før. Nedgangen kommer av betydelig lavere investeringer i maskiner og inventar og nybygg og rehabilitering, med en reduksjon på henholdsvis 23 prosent og 12 prosent. Investeringer i maskiner og inventar utgjorde omtrent to tredeler av de totale investeringene i 4. kvartal 2019 og bidro derfor kraftig til nedgangen.

Investeringer i biler og andre transportmidler økte marginalt med 0,2 prosent fra 4. kvartal i 2018 til 4. kvartal i 2019, og utgjorde 14 prosent av de totale investeringene.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2019

Prosent
Maskiner og inventar 66
Biler og andre transportmidler 14
Nybygg og rehabilitering 20

Kontakt