Nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra mai til juni 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,4 prosent fra april til mai.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en stigning siden slutten av 2018, og ligger nå på omtrent samme nivå som det foreløpige toppunktet rundt sommeren samme år.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.5 98.6
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.7
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.7
Sep. 2013 99.2 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.8 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.7 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 98.9 99.6
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.1 100.5
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.6 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 103.3 102.1
Des. 2017 102.3 102.2
Jan. 2018 101.7 102.4
Feb. 2018 102.5 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.2 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 103.0 102.7
Sep. 2018 102.4 102.6
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.3 102.4
Jan. 2019 102.9 102.4
Feb. 2019 101.6 102.4
Mar. 2019 102.3 102.5
Apr. 2019 104.3 102.6
Mai 2019 102.8 102.7
Juni 2019 102.4 102.8

Nedgangen i det sesongjusterte volumet for juni ble spesielt drevet av redusert salg av dagligvarer. Ifølge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer opp med 0,8 prosent fra mai til juni, noe som kan ha bidratt til lavere omsetningsvolum. Møbelbutikker bidro også til nedgangen. Netthandel viste derimot en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni, og bidro dermed til å dempe nedgangen.

Virkedagskorrigerte tall for omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden april – juni 2019 gikk ned med 0,2 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt