Dagligvarer og byggevarer trekker detaljhandelen opp

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,8 prosent fra mars til april 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,7 prosent fra februar til mars.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en stigning siden slutten av 2018, og ligger nå på omtrent samme nivå som det foreløpige toppunktet rundt sommeren samme år.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.6
Juni 2013 99.2 98.6
Juli 2013 98.4 98.6
Aug. 2013 98.6 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.5 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.8 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.3
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.8 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.9 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.7 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.4 100.3
Des. 2016 98.1 100.5
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.4 101.2
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.6 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 103.3 102.1
Des. 2017 102.3 102.2
Jan. 2018 101.8 102.4
Feb. 2018 102.6 102.5
Mar. 2018 102.5 102.6
Apr. 2018 102.8 102.6
Mai 2018 105.1 102.7
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.6 102.7
Aug. 2018 103.0 102.7
Sep. 2018 102.4 102.6
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.3 102.4
Jan. 2019 102.9 102.4
Feb. 2019 101.7 102.5
Mar. 2019 102.4 102.7
Apr. 2019 104.2 102.9

Oppgangen i det sesongjusterte volumet for april ble i stor grad drevet av dagligvarehandelen, som står for rundt 40 prosent av omsetningen i detaljomsetningsindeksen. Ifølge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,8 prosent fra mars til april, grunnet tilbud i forbindelse med påsken. Dette kan ha bidratt til økt omsetningsvolum. Byggevarer og butikkhandel med klær hadde også en vekst i omsetningsvolumet denne perioden og bidro til å forsterke den totale oppgangen i indeksen ytterligere.

Virkedagskorrigerte tall for omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden februar – april 2019 gikk opp med 0,3 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2018 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for april er dermed mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Kontakt