139705_not-searchable
/valg/statistikker/vundinnv/hvert-4-aar
139705
Fortsatt lav valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn
statistikk
2014-01-16T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
vundinnv, Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere, valgdeltakelse, velgere med innvandrerbakgrunnStortingsvalg, Valg, Innvandring og innvandrere, Valg
true

Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere2013

Innhold

Publisert:

Fortsatt lav valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn

53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, det vil si innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, deltok ved stortingsvalget i 2013. Kvinner benyttet sin stemmerett mer enn menn. Valgdeltakelsen blant de yngste økte sammenlignet med valget i 2009.

Stortingsvalg. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter landbakgrunn og kjønn. Prosent
2013
Begge kjønnMennKvinner
I alt535055
Norden797482
Vest-Europa767676
Øst-Europa474549
Nord-Amerika og Oseania646067
Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom- Amerika514953

Ved stortingsvalget i 2013 deltok 78 prosent av de stemmeberettigede i Norge. Blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen bare 53 prosent, en forskjell på 25 prosentpoeng. Også ved tidligere stortingsvalg har deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn vært langt lavere enn i befolkningen ellers. Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har vært stabil på rundt 50 prosent ved de fire siste stortingsvalgene.

Valgdeltagelse varierer etter landbakgrunn

Valgdeltakelsen varierer mye etter hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har landbakgrunn fra. Vi finner både den høyeste og laveste deltakelsen blant personer med europeisk landbakgrunn. Samlet deltok 55 prosent av dem med europeisk bakgrunn, men blant dem fra Sverige, Danmark og Tyskland var valgdeltakelsen omtrent den samme som i befolkningen ellers. Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Balkan var deltakelsen derimot mye lavere. Av dem med bakgrunn fra Kroatia, Makedonia og Kosovo deltok bare rundt en tredel av de stemmeberettigede. Personer med bakgrunn fra Balkan hadde også lav deltakelse ved valgene i 2005 og 2009.

Utenfor Europa var det høyest valgdeltakelse blant dem med bakgrunn fra Sri Lanka, Somalia og Eritrea, alle med om lag 60 prosent. Blant personer med landbakgrunn fra Asia var deltakelsen 50 prosent, mens 53 prosent av dem med afrikansk bakgrunn deltok. Sammenlignet med valget i 2009 var det størst økning i deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn fra Vietnam, fra 36 til 49 prosent. Størst tilbakegang i deltakelsen var det blant innvandrere med indisk opprinnelse. Ved valget i 2009 var de med indisk bakgrunn av landgruppene med høyest deltakelse, 60 prosent deltok. Ved fjorårets valg gikk valgdeltakelsen ned til 53 prosent.

Høyere deltakelse blant kvinner – og særlig blant kvinner fra Somalia

55 prosent av kvinnene med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget sist høst, til sammenligning med 50 prosent av mennene. Ved valget i 2009 var det ingen forskjell mellom menns og kvinners valgdeltagelse, begge kjønn hadde en deltakelse på 52 prosent. For noen enkeltland er forskjellene særlig store. Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Somalia deltok 66 prosent av kvinnene, mot bare 51 prosent av mennene.

Høyere valgdeltakelse blant de yngste

Tall fra valgundersøkelsen for hele befolkningen viste en økning i valgdeltakelsen på henholdsvis 10 og 8 prosentpoeng blant de yngste aldersgruppene (18-21 og 22-25 år) sammenlignet med stortingsvalget i 2009. Også for dem med innvandrerbakgrunn økte deltakelsen blant de yngste ved 2009-valget, men ikke like mye. For aldersgruppen 18-25 år økte deltakelsen med 4 prosentpoeng, opp fra 40 prosent i 2009 til 44 prosent i 2013.

Valgdeltakelsen øker fortsatt med botid og med alder, men denne tendensen er nå mindre entydig enn ved tidligere valg. For personer med innvandrerbakgrunn samlet gjelder dette fortsatt. Men for personer med afrikansk bakgrunn har de med kortest botid høyest valgdeltakelse, og de i den yngste aldersgruppen (18-25 år) har høyere valgdeltagelse enn de eldste (60 år og over).

Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 6 prosent av de stemmeberettigede

Tallet på stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har økt med 50 000 personer sammenlignet med stortingsvalget i 2009. Tilsammen hadde 213 000 personer med innvandrerbakgrunn stemmerett i 2013. Dette utgjorde 6 prosent av alle med stemmerett ved fjorårets stortingsvalg.