214521_not-searchable
/valg/statistikker/stemmerettkomm/hvert-4-aar-forelopige
214521
Fire millioner med stemmerett
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
stemmerettkomm, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett, stemmeberettigede, velgere, førstegangsvelgere, velgere med innvandrerbakgrunnValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
false
Statistikken viser antall beregnede stemmeberettigede i Kommune- og fylkestingsvalget etter fylke og utvalgte kommuner. Det skilles blant annet mellom førstegangsvelgere og velgere med innvandrerbakgrunn

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire millioner med stemmerett

For første gang i historien har over fire millioner stemmerett i et valg avholdt i Norge, Kommunestyre og fylkestingsvalget 14. september. Dette er en økning på 219 000 stemmeberettigede fra forrige Kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall, etter år og grupper av stemmeberettigede
2003200720112015
1Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige Stortingsvalg.
2Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige lokalvalg.
3Personer med to utenlandsfødte foreldre
Beregnede stemmeberettigede i alt3 502 5003 609 3003 790 2004 009 200
Nye stemmeberettigede 18-19 år1106 200120 500127 200130 600
Nye stemmeberettigede 18-21 år2212 800233 600257 900262 000
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn3111 200142 100185 000233 600
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere117 300137 200207 300310 200

Den største økningen i stemmeberettigede er utenlandske statsborgere, som utgjør 7,7 prosent av alle stemmeberettigede, sammenlignet med 5,5 prosent ved forrige lokalvalg.

3,3 prosent er førstegangsvelgere

130 600, som utgjør 3,3 prosent av de stemmeberettigede, er førstegangsvelgere i alderen 18-19 år. Lavest andel av førstegangsvelgere finner vi i Oslo med 2,3 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med høyest andel av førstegangsvelgere, med 3,7 prosent. Norske statsborgere som er bosatt i utlandet og har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 utgjør 37 400 personer.

13,6 prosent av velgerne har innvandrerbakgrunn

233 600 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og 310 200 utenlandske statsborgere har stemmerett ved dette valget. Dette utgjør 13,6 prosent av alle velgerne. Oslo har den største andelen av velgere med innvandrerbakgrunn, hvor nær hver tredje velger har innvandrerbakgrunn. I hovedstaden er 12,8 prosent av velgerne utenlandske statsborgere og 15,7 prosent er norske statsborgere med to utenlandsfødte foreldre. Nord-Trøndelag har lavest andel av velgere med innvandrerbakgrunn, til sammen 5,8 prosent.

Flest utenlandske statsborgere med stemmerett fra Polen

Den største gruppen av utenlandske statsborgere med stemmerett er fra Polen, som utgjør 18 prosent av denne gruppen. Svensker er den nest største gruppen med 13 prosent. Blant gruppen av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn er det flest fra Pakistan, med 9 prosent. Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn fra Vietnam er den nest største gruppen med 7 prosent.

Forsøksordning med stemmerett for 16-åringer: Medregnes ikkeÅpne og lesLukk

I Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gjennomføres det et forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 20 kommuner. Dette er kommunene Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø. Dette utgjør omtrent 9 500 personer. Disse er ikke med i beregningene

Personer med stemmerett ved lokalvalg i NorgeÅpne og lesLukk

Følgende personer har stemmerett ved lokalvalg i Norge:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.