Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett2015

Innhold

Arkiv for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett - hvert 4. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. september 2015 2015 218 000 flere stemmeberettigede
13. april 2015 2015 Fire millioner med stemmerett
25. august 2011 2011 10 prosent velgere med innvandrerbakgrunn
30. august 2007 2007 7 prosent av de stemmeberettigede har innvandringsbakgrunn1
24. mars 2011 2011 Ein av fire røysteføre i Oslo har innvandrarbakgrunn
22. mars 2007 2007 Ein av fem røysteføre i Oslo har innvandrarbakgrunn
24. april 2003 2003 Fleire røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn