4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

Publisert:

54 254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 258 kvinner. Andelen er omtrent uendret siden valget for fire år siden.

Samlet er kvinneandelen blant alle kandidatene ved kommunestyrevalget 43 prosent. Det er en økning på beskjedne 0,3 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2015.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har den størst kvinneandelen blant partiene som er representert på Stortinget: 55 prosent er kvinner. Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet ligger litt under 50 prosent. Fremskrittspartiet har lavest kvinneandel med 28 prosent.

Rødt og Kristelig Folkeparti har de største endringen. Kvinneandelen gikk opp med 3,2 prosentpoeng blant Rødts kandidater, mens den for Krf gikk ned med 1,9 prosentpoeng. Blant kandidater som stiller på andre lister enn for partiene på Stortinget falt imidlertid kvinneandelen med nær 6 prosentpoeng. 

Figur 1. Kommunestyrevalg. Andel kvinnelige listekandidater, etter parti

2011 2015 2019
Andre lister 41 44 38
Fremskrittspartiet 29 27 28
Høyre 36 35 36
Senterpartiet 40 40 41
Venstre 43 44 43
Kristelig Folkeparti 45 46 44
Arbeiderpartiet 48 48 48
Miljøpartiet de Grønne 48 50 49
Rødt 45 46 49
Sosialistisk Venstreparti 53 54 55
I alt 42 43 43

Reform gir færre kandidater

I år skal det velges representanter til 356 kommune- og bystyrer, og totalt 54 254 personer stiller til valg. I 2015 var det 428 kommune- og bystyrer med 58 093 kandidater.

Reduksjonen i antall kandidater skyldes kommune- og regionsreformen. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres som om sammenslåingen allerede har skjedd, selv om den først fullføres ved inngangen til 2020.

Antall fylkesting blir redusert fra 18 til 10. I 2019 stiller det 6 217 kandidater til fylkestingene, en reduksjon på 813 fra 2015. Mange er kandidater både til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Flest kandidater stiller til valg for Arbeiderpartiet, fulgt av Senterpartiet og Høyre.

Stor andel menn mellom 40 og 70 år

I årets kommunestyrevalg er 37 prosent av alle kandidatene menn mellom 40 og 70 år. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden, og 3,2 prosent ned fra kommunestyrevalget i 2007. I de yngre aldersgruppene er kjønnsbalansen bedre.

Figur 2. Kommunestyrevalget 2019. Antall listekandidater etter kjønn og alder

Alder (år) Menn Kvinner
18 445 603
19 260 267
20 239 232
21 231 216
22 239 234
23 263 216
24 220 211
25 269 211
26 305 232
27 277 283
28 296 325
29 308 302
30 379 332
31 366 328
32 386 373
33 386 380
34 433 390
35 440 433
36 494 434
37 483 405
38 538 462
39 499 434
40 550 462
41 499 479
42 597 465
43 594 495
44 663 545
45 627 559
46 687 618
47 703 579
48 707 570
49 746 610
50 780 571
51 722 553
52 695 545
53 724 521
54 752 535
55 620 498
56 707 469
57 638 423
58 608 481
59 640 425
60 645 405
61 623 403
62 674 378
63 670 380
64 647 386
65 655 392
66 621 329
67 644 309
68 596 316
69 576 283
70 510 277
71 516 273
72 491 260
73 365 222
74 364 182
75 281 169
76 274 131
77 183 90
78 141 82
79 107 75
80 113 53
81 77 47
82 60 34
83 32 21
84 34 11
85 19 10
86 20 10
87 15 3
88 6 4

Liten økning i andel kvinner med stemmetillegg

Ved kommunestyrevalget har partiene mulighet til å gi et stemmetillegg til kandidater de vil ha inn i kommunestyret. Blant dem med stemmetillegg er kvinneandelen også her 43 prosent. Det er imidlertid en økning på 1,6 prosentpoeng fra siste valg. SV ligger høyest med 56 prosent og Frp nederst med 30 prosent.

Nær halvparten har høyere utdanning

47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt.

Figur 3. Kommunestyrevalget 2019. Andel listekandidater etter utdanningsnivå og utdanningsnivået i befolkningen

Befolkningen Listekandidatetene
Grunnskole 26 14
Videregående skole 37 39
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år 28 34
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år 9 13

Litt flere innvandrere på listene

5 prosent av listekandidatene til kommunestyrevalget er innvandrere. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget i 2015.

Andelen norskfødte med innvandrerforeldre blant kandidatene har også gått litt opp, fra 133 kandidater i 2015 til 203 i 2019. Det er kandidater på listene med innvandrerbakgrunn fra mange forskjellige land i Norden, EU, Afrika og Asia. Sverige er størst med 220 kandidater. Det er også over 100 kandidater med bakgrunn fra Tyskland, Danmark, Iran, Polen og Nederland.

Kontakt