Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Olje og gass reduserte handelsoverskuddet

  I august 2019 utgjorde eksporten av varer 65,7 milliarder kroner, 24,4 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere olje- og gasseksport.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,07 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 35 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,10 kr/kg, ein oppgang på 6,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet i 2. kvartal viste et overskudd på 31 milliarder kroner. Dette er nesten en halvering fra samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er knyttet til lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Auke i tenestehandelen med utlandet

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 2. kvartal 2019 på 61,2 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 68,4 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda på 7,2 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 51,82 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,05 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 25 milliarder kroner fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 5 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt fastlandseksport

  Fastlandseksporten endte på 36,3 milliarder kroner i juli, 6,0 prosent mer enn i juli i fjor. Utførselen av fisk, vitenskapelige og tekniske instrumenter og mineraloljeprodukter bidro sterkt til denne oppgangen.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,45 kr/kg, ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,13 kr/kg, ein nedgang på 3,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 30 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 56,16 kr/kg, ein nedgang på 6,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 29 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 60,18 kr/kg, ein nedgang på 6,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 64,64 kr/kg, ein oppgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak eksport i juni

  Samlet vareeksport endte på 65,1 milliarder kroner i juni, hele 17,9 prosent mindre enn i juni i fjor. Eksportverdien har ikke vært lavere siden juli 2017. Reduserte inntekter fra olje- og naturgasseksporten grunnet vedlikehold og lavere priser fo...

  Artikkel