371857_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371857
statistikk
2020-06-10T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2020Endring i prosent
Uke 22 2020 - Uke 23 2020Uke 23 2019 - Uke 23 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,237,711,9
Frosen laks59,441,5-9,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 442-17,7-13,0
Frosen laks3594,4-10,9