371857_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371857_tabell
statistikk
2020-06-10T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 23 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Eksport av oppalen laks. Veketalfullscreen-iconEksport av oppalen laks. Veketalexcel-iconEksport av oppalen laks. Veketalcsv-iconEksport av oppalen laks. Veketal

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken