Åttedoblet lakseeksport til Kina

Publisert:

I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1 700 tonn norsk laks, åtte ganger så mye som i samme måned i fjor. I samme tidsrom er eksportvolumet til nabolandet Vietnam halvert.

Lakseavtalen undertegnet i mai 2017 gir dermed endelig synlige resultater.

I mai i fjor skrev Norge under på en lakseprotokoll, der hensikten var å normalisere handelsforholdet til Kina, som har vært spent siden Nobelkomitéen valgte å gi fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo i oktober 2010. Resultatene av avtalen har latt vente på seg. Fra november i fjor ble det imidlertid klart at Kina igjen hadde åpnet opp for import av norsk laks da eksportvolumet mer enn tredoblet seg på en måned.

Halvering av laksevolumet til Vietnam

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina øker, faller den til Vietnam.

– I januar i år eksporterte Norge i overkant av 1 000 tonn laks til Vietnam, noe som er en halvering fra samme måned i fjor. Bare mellom november i fjor og januar i år falt volumet med nesten 40 prosent, påpeker rådgiver Nina Rolsdorph i SSB.

Figur 1. Eksport av norsk laks til Kina og Vietnam i perioden januar 2008 til januar 2018

Jan. 2008 Feb. 2008 Mars 2008 April 2008 Mai 2008 Juni 2008 Juli 20078 Aug. 2008 Sept. 2008 Okt. 2008 Nov. 2008 Des. 2008 Jan. 2009 Feb. 2009 Mars 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 Aug. 2009 Sept. 2009 Okt. 2009 Nov. 2009 Des. 2009 Jan. 2010 Feb. 2010 Mars 2010 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 Aug. 2010 Sept. 2010 Okt. 2010 Nov. 2010 Des. 2010 Jan. 2011 Feb. 2011 Mars 2011 April 2011 Mai 2011 Juni 2011 Juli 2011 Aug. 2011 Sept. 2011 Okt. 2011 Nov. 2011 Des. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mars 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Juli 2012 Aug. 2012 Sept. 2012 Okt. 2012 Nov. 2012 Des. 2012 Jan. 2013 Feb. 2013 Mars 2013 April 2013 Mai 2013 Juni 2013 Juli 2013 Aug. 2013 Sept. 2013 Okt. 2013 Nov. 2013 Des. 2013 Jan. 2014 Feb. 2014 Mars 2014 April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug. 2014 Sept. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Des. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Mars 2015 April 2015 Mai 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug. 2015 Sept. 2015 Okt. 2015 Nov. 2015 Des. 2015 Jan. 2016 Feb. 2016 Mars 2016 April 2016 Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug. 2016 Sept. 2016 Okt. 2016 Nov. 2016 Des. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mars 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug. 2017 Sept. 2017 Okt. 2017 Nov. 2017 Des. 2017 Jan. 2018
Kina 606.5 822.2 698.1 509.2 522.7 494.6 456.9 431.2 403.9 435.0 636.6 631.8 554.6 601.8 746.0 722.8 540.8 626.9 647.7 648.8 712.6 889.7 1056.7 1318.9 1102.3 1094.5 1097.1 601.7 820.6 1064.0 927.5 759.9 829.4 841.6 1570.5 1280.6 534.0 250.1 477.6 316.0 420.9 625.7 600.7 483.5 477.8 571.6 700.9 622.3 941.5 653.6 682.5 694.0 682.1 1347.7 1280.6 1432.9 1023.9 1067.6 1484.0 937.1 916.7 509.8 376.5 504.4 536.4 631.3 1174.7 927.6 874.8 665.5 613.9 573.6 657.8 636.5 873.8 1181.8 1051.3 904.3 947.9 735.7 610.1 755.2 729.4 892.8 963.8 1333.5 1222.8 1100.7 579.6 520.7 756.6 296.1 496.7 272.4 251.3 229.8 139.5 212.6 221.4 183.6 319.3 440.7 244.2 164.6 208.2 178.1 147.1 278.3 205.5 117.2 238.9 93.5 133.3 108.6 141.1 150.0 208.8 219.7 675.8 1132.4 1731.7
Vietnam 46.6 243.0 273.4 36.6 149.8 179.1 126.2 102.5 117.8 140.1 116.9 48.0 88.5 219.1 143.0 203.7 137.8 125.6 116.0 143.5 90.8 217.6 278.9 299.4 261.9 153.8 361.1 226.0 298.2 481.5 346.3 153.8 250.5 376.3 758.4 318.9 297.1 219.8 680.0 780.0 652.4 1504.7 1664.1 1542.4 1474.6 1549.0 1426.2 1294.0 1122.2 1458.0 1480.8 1362.7 1520.1 529.4 379.4 543.7 391.5 448.6 508.4 552.8 1411.8 976.4 1267.6 1532.7 1706.2 1853.7 1384.2 1113.9 1594.6 1504.5 1624.2 1762.8 1947.7 1403.7 948.2 387.3 310.4 530.8 825.4 796.1 547.7 960.6 837.9 496.7 637.2 787.5 823.3 326.1 331.3 256.4 215.3 210.8 435.0 792.3 986.5 1283.2 1438.6 1360.7 1553.2 1752.4 1822.0 1329.6 1073.6 1192.4 1144.3 1236.3 1668.8 2096.1 2183.4 2040.3 2633.4 2200.0 2284.2 2035.7 2068.3 1734.7 1738.8 1635.5 1603.1 1039.9 1017.4

Det er imidlertid lite som tyder på at fallet kommer av at vietnameserne over natten har mistet sansen for norsk laks. Med etableringen av ny lakseavtale med Kina er det heller nærliggende å tro at norske eksportører ikke lenger trenger å sende laksen via Vietnam for å nå kinesiske forbrukere.

Alternativ rute til Kina?

I kjølvannet av nobelprisutdelingen innførte Kina strenge restriksjoner på import av norsk laks. Offisielt har det vært frykten for laksesykdommer som har holdt den norske laksen unna det kinesiske markedet.

– Kort tid etter nobelprisutdelingen falt den norske lakseeksporten til Kina kraftig, og fra desember 2010 til januar 2011 kunne man se en halvering i volumet. I løpet av året som fulgte eksporterte Norge rundt 6 000 tonn laks til Kina, mot 12 000 tonn i 2010, sier Rolsdorph.

Samtidig var det i andre halvdel av 2011 en kraftig økning i eksporten av norsk laks til Kinas naboland Vietnam. Fra 2010 til 2011 mer enn tredoblet eksportvolumet til Vietnam seg, fra 4 000 tonn i 2010 til over 13 000 tonn i 2011. I 2017 var norsk eksport av laks oppe i 23 200 tonn. I samme år var eksporten til Kina 3 400 tonn. I januar i år ble det eksportert mer laks til Kina enn i de ti første månedene i 2017 samlet.

 

Faktaside

Kontakt