253382_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253382
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 48 2016

Eksportallene for uke 44 er endret, se Statistikkbanken for oppdaterte tall.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 48 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 62,94 kr/kg. Dette er ein lita auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2016Endring i prosent
Uke 47 2016 - Uke 48 2016Uke 48 2015 - Uke 48 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,940,829,0
Frosen laks68,59-5,959,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 1312,11,3
Frosen laks860118,845,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 19 131 tonn, opp 2,1 prosent frå veka før då volumet var 18 734 tonn. 

I veke 48 vart det eksportert 860 tonn frosen laks, og prisen var 68,59 kr/kg.