253382_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253382_tabell
statistikk
2016-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 48 2016

Eksportallene for uke 44 er endret, se Statistikkbanken for oppdaterte tall.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Eksport av oppalen laks. Veketalfullscreen-iconEksport av oppalen laks. Veketalexcel-iconEksport av oppalen laks. Veketalcsv-iconEksport av oppalen laks. Veketal

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken