253368_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253368
Eksportprisen for fersk laks om lag uendra
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 43 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportprisen for fersk laks om lag uendra

I veke 43 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 61,50 kr/kg. Dette er ein liten oppgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2016Endring i prosent
Uke 42 2016 - Uke 43 2016Uke 43 2015 - Uke 43 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,500,249,8
Frosen laks65,713,350,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 888-1,5-16,0
Frosen laks496-0,8-27,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 16 888 tonn, ned 1,5 prosent frå veka før då volumet var 17 137 tonn.

 

I veke 43 vart det eksportert 496 tonn frosen laks, og prisen var 65,71 kr/kg.