253368_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253368_tabell
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 43 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Eksport av oppalen laks. Veketalfullscreen-iconEksport av oppalen laks. Veketalexcel-iconEksport av oppalen laks. Veketalcsv-iconEksport av oppalen laks. Veketal

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken