92557_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92557
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-07-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 28 2013 var eksportprisen for fersk laks 44,26 kr/kg, ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 28 2013Endring i prosent
Uke 27 2013 - Uke 28 2013Uke 28 2012 - Uke 28 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,26-2,064,5
Fryst laks42,68-0,950,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 102-0,8-12,2
Fryst laks3868,4-33,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 14 102 tonn, ein nedgang på 0,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 217 tonn.

I veke 28 blei det eksportert 386 tonn frosen laks og prisen var 42,68 kr/kg.