92557_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92557_tabell
statistikk
2013-07-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 28 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Eksport av oppalen laks. Veketallfullscreen-iconEksport av oppalen laks. Veketallexcel-iconEksport av oppalen laks. Veketallcsv-iconEksport av oppalen laks. Veketall

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken