398819_tabell_420488_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398819_tabell_420488
statistikk
2020-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2020, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2020April 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta746 780733 470
Internasjonale reservar668 504654 459
Reserveposisjonen i IMF10 40012 911
Spesielle trekkrettar i IMF23 35322 740
Andre internasjonale reservar44 52343 360
Andre krav i valuta2 6512 966