398819_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398819_tabell
statistikk
2020-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2020, førebelse tal

Innhald