Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2020April 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta746 780733 470
Internasjonale reservar668 504654 459
Reserveposisjonen i IMF10 40012 911
Spesielle trekkrettar i IMF23 35322 740
Andre internasjonale reservar44 52343 360
Andre krav i valuta2 6512 966