365663_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365663
statistikk
2019-08-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2019Juli 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta588 412587 460
Internasjonale reservar513 471518 661
Reserveposisjonen i IMF8 0198 930
Spesielle trekkrettar i IMF18 54620 769
Andre internasjonale reservar48 37639 100
Andre krav i valuta5 3313 184